De verenigde buurtcomités van Deurne Noord (Antwerpen) voerden op donderdag 22 februari actie tegen de sluiting van het lokale postkantoor. Ondanks het feit dat het een werkdag was daagden er zestig mensen op voor de protestactie aan het kantoor in de Ten Eekhovelei. Dat bewijst dat de verontwaardiging bij de mensen over de sluiting van dit postkantoor zeer diep zit.

Een kleine enquête die gevoerd werd door de buurtcomités wees uit dat méér dan 80 procent van de wijkbewoners gebruik maakt van dit kantoor, en nagenoeg de helft daarvan meer dan één keer per maand. Slecht 16 procent ziet in het inrichten van ‘postpunten’ in supermarkten in de buurt een bruikbaar alternatief voor een postkantoor. In de buurt wonen immers veel oudere mensen die ook voor hun inkopen de verplaatsing naar deze verafgelegen en vaak dure supermarkten niet maken.

Maar blijkbaar bekijkt het management van De Post de zaken enkel vanuit het oogpunt van rendabiliteit: de buurt is niet erg koopkrachtig en grote sommen geld verwisselen er in het kantoor dus niet van eigenaar. Daarbij verliest men dan wél uit het oog dat heel het patrimonium van De Post werd opgebouwd met overheidsgeld – ons geld dus. Niet om winst te maken, maar wel om een openbare dienstverlening uit te bouwen die toegankelijk is voor iedereen.

Op initiatief van Dirk Van Duppen, districtsraadslid van de PVDA in Deurne, werd ook het personeel van De Post niet vergeten: uit erkentelijkheid van de jarenlange dienstverlening kreeg de laatst overgebleven postbeambte een boeket bloemen aangeboden.

De districtsraad van Deurne keurde op 15 februari trouwens unaniem een motie goed waarin gevraagd wordt om de sluiting van de postkantoren in Deurne tenminste met een jaar uit te stellen. In dat jaar zou men kunnen onderzoeken hoe de postkantoren kunnen worden uitgebouwd tot punten van algemene openbare dienstverlening (in samenwerking met stad, OCMW, VDAB enz.) in plaats van ze te sluiten. De motie werd ingediend door Luce Jacobs, districtsraadslid van de SP.a en ondervoorzitter van ACOD-Post. Intern in de SP.a was de motie een initiatief van SP.a Rood. Ook de Deurnese afdelingen van Groen! en PVDA steunden de actie.

Bron: www.solidair.org

Een aantal andere partijen waren verontwaardigd dat ze niet aangezocht werden voor de actie of ze koppelden er hun wagonnetje aan. Verontwaardiging was er van de zijde van VLD districtsschepen Marleen De Backer. Maar hoe kan de VLD verwachten in deze actie betrokken te worden als haar woordvoerder Dirk Sterckx te vuur en te zwaard de liberalisering van de Europese postmarkt verdedigt, waarvan deze sluiting het concrete gevolg is?

Districtsraadsleden van het VB koppelden hun wagonnetje aan de actie. Tijdens de districtsraad van 15 februari heeft het VB weliswaar de motie schoorvoetend goedgekeurd, maar wél met de bemerking dat volgens hen alles “toch al lang beslist was”. Wat nog maar eens bewijst dat het VB een partij is die graag problemen aankaart maar ze niet graag opgelost ziet omdat dit hen stemmen kost.

Door het opdoeken van het postkantoor op de Ten Eekhovelei, en eind maart dat van de Vorsenkweekstraat, verdwijnt de laatste vorm van openbare dienstverlening in een buurt waar méér dan 20.000 mensen wonen. De buurt, die ook al te kampen heeft met andere problemen zoals verkeersoverlast van het Sportpaleis, geluidshinder, slechte woningen en luchtvervuiling wordt nu helemaal in de steek gelaten door de overheid, zo lijkt het wel. De verenigde buurtcomités zullen het hierbij niet laten en plannen verdere acties om te verhinderen dat hun buurten het ‘vuilbakje van Antwerpen’ worden.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken