In Schoten, Bornem, Brussel, Charleroi, Luik en Zedelgem hebben de arbeiders niet eens het ordewoord van een algemene staking op 28 oktober afgewacht. Hoewel de eisenbundels soms wat gekleurd zijn door lokale problematiek, wijzen al deze stakingen in één en dezelfde richting. De mensen zijn het beu om steeds harder, langer en in een onzekerder statuut te werken. Ze zijn het beu om voortdurend opgejaagd te worden door het spook van de ‘globalisering’, die de afbraak van onze sociale rechten zogezegd tot een noodzaak zou maken. En wat een pech voor de massamedia: er kan geen enkel onderscheid worden gemaakt in de sociale onrust in Vlaanderen, Wallonië of Brussel!

Schoten

Woensdag 19 oktober legden de 200 arbeiders van de fabriek Struik Foods in Schoten (het voormalige Zwan) het werk neer uit protest tegen de afdanking van drie arbeiders en de gelijktijdige komst van een tiental nieuwe Poolse werkers via een Nederlands ‘uitzendkantoor’. Het bleek te gaan om een poging de Belgische wetgeving op uitzendarbeid (die de Belgische kantoren verplicht te werken volgens de CAO’s die in de betreffende sector van toepassing zijn) te omzeilen door de uitzendarbeid voor te stellen als een vorm van ‘terbeschikkingstelling’, een soort onderaanneming waarbij andere normen gelden.

Na twee dagen staking moest de directie van Struik Foods volledig bakzeil halen: de drie arbeiders zullen opnieuw worden aangeworven en het contract met de veredelde Nederlandse mensenhandelaar zal worden verbroken.

De arbeiders in Schoten hebben absoluut niets tegen Polen of andere vreemde arbeiders. Er werken er immers veel in de fabriek. Maar deze flagrante poging tot ondermijning van onze sociale zekerheid en arbeidsvoorwaarden moest worden afgeblokt. We willen de arbeiders van Schoten dan ook feliciteren met deze overwinning!

Bornem

Bij BMW in Bornem, waar de directie op 3 oktober aankondigde dat het distributiecentrum in 2008 naar Duitsland verhuist, legde het personeel op 18 oktober voor 24 uur het werk neer.

De staking is een organisatie van het gemeenschappelijk vakbondsfront. De bonden eisen dat de directie de belofte van werkzekerheid tot eind 2007 op papier zet.

Wallonië

Bij Alcatel in Charleroi en Technospace in Herstal waren er deze week ook al spontane stakingsacties, evenals bij het openbaar vervoer in Charleroi. Deze stakingen waren gericht tegen het ‘Generatiepact’ van de regering.

In Namen waren er eveneens werkonderbrekingen en betoogden arbeiders voor het Waalse parlement.

De regio Charleroi kondigt op maandag 24 oktober reeds een algemene 24-urenstaking af tegen het ‘Generatiepact’.

Brussel

De Volkswagenfabriek in Vorst (Brussel) staakte eveneens aan het begin van de week, om de vakbondsleidingen duidelijk te maken dat een duidelijk ordewoord vereist is in de strijd tegen de regering.

Zedelgem

De arbeiders bij landbouwmachineproducent Case New Holland in Zedelgem hebben op 20 oktober het werk neergelegd uit protest tegen de regeringsvoorstellen in het eindeloopbaandossier. De arbeiders verlieten het bedrijf en bezetten een kruispunt in de buurt.

Antwerpen

Ondertussen gaat de staking van de Antwerpse cipiers voor meer personeel haar vierde week in. En dat ondanks alle pogingen tot stakingsbreking en intimidatie vanwege de overheid.

Dijkbreuk

De regering mag zich op 28 oktober aan een dijkbreuk verwachten. De Standaard schreef op 20 oktober dat de vakbonden minstens 50.000 mensen in Brussel op straat moeten kunnen brengen om van een succes te kunnen spreken. Daar gaan we ver en heel ver boven zitten. Wat er nu gebeurt, is niet meer gebeurd sinds de staking van ’60-’61 en de grote septemberstaking van de openbare diensten in 1983. Maar niets mag aan het toeval worden overgelaten: tot in het kleinste atelier moet er de komende week actie worden gevoerd voor de staking en de betoging van 28 oktober! Elke man en vrouw in de straten van Brussel telt op die dag! Samen zullen we het ‘degeneratiepact’ van de regering breken, en desnoods de regering zelf!

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken