Cover Vonk 262 februari-maart 2014 564x800Wie het nieuwe nummer (262 februari-maart) van Vonk in handen krijgt zal heel wat verschillen merken met de vorige 261 nummers. Ten eerste het formaat. Een tijdschrift op A4 formaat leest makkelijker op een overvolle trein of  bus dan een krant. In de praktijk is Vonk een tijdschrift en geen dagblad dus leek het ons logisch het formaat daaraan aan te passen. De bladzijden zijn kleiner maar Vonk telt er nu wel 16 i.p.v. 12 in het verleden. Ten tweede was het ook de bedoeling het blad een nieuw uitzicht te geven. Meer hedendaags. Het logo dateerde toch al van ergens in de jaren 1980 en ondanks wij natuurlijk niet op de kar van alle modegrillen en laatste trends willen springen, dachten we toch dat Vonk eens een facelift kon gebruiken. Het tijdschrift is ons uithangbord en een eerste indruk is belangrijk. Als we aan scholen of bedrijfspoorten Vonk te koop aanbieden doen we dat in de eerste plaats om onze ideeën bekend te maken en zodoende mensen te vinden die zich willen inzetten om samen met ons een marxistische organisatie uit te bouwen. Ondanks de ideeën en inzichten van het marxisme met kop en schouders uitsteken boven de oppervlakkige analyse in de mainstream media is het idee weid verspreid dat het marxisme iets van het verleden is dat sinds de val van de Berlijnse muur geen bestaanrecht meer heeft. Er bestaan dan ook heel veel vooroordelen in verband met het marxisme en het hoeft niet te verwonderen dat er in een kapitalistische maatschappij veel tijd, middelen en geld voor handen zijn om die op allerlei rechtstreekse en onrechtstreekse manieren te verspreiden en in stand te houden. We willen met deze verandering van ‘look’ dan ook vooral vermijden het idee dat het marxisme passé is kracht bij te zetten door een vormgeving te gebruiken die geassocieerd zou kunnen worden met de 20ste eeuw. Het marxisme geeft ons op het vlak van o.a. geschiedenis, politieke wetenschappen, economie en filosofie de meest grondige inzichten die voor handen zijn maar dit vanuit een sentimentele motivatie ‘verkopen’ via een versleten uithangbord is enkel onszelf stokken in de wielen steken. 

Want inhoudelijk blijft Vonk net zoals voorheen een bron van inzichten en analyse, belicht vanuit het belang van de arbeidersklasse, de grote meerderheid van de bevolking. Dit in tegenstelling tot de gevestigde burgerlijke media die veelal de standpunten van de gegoede klassen verdedigen. Bovenal wil Vonk een organisator zijn van oppositie tegen dit systeem dat rijkdom onttrekt aan de samenleving om een elite van decadent rijken in stand te houden. De mensheid heeft nog nooit zoveel rijkdom en kennis ter beschikking gehad als vandaag. De verdeling ervan zit alleen grondig mis en dat is de bron van alle grote problemen waarmee de mensheid zich vandaag geconfronteerd ziet. De rijkdom en de kennis moeten bezit zijn van de gemeenschap en niet van enkelingen die hun kapitaal, macht en kennis gebruiken om nog rijker en machtiger te worden ten koste van de meerderheid.

Engagement

De nieuwe formule vraagt ook iets meer van de lezer. We hebben de prijs opgetrokken naar 2 euro per nummer. De prijs van het blad was jaren 1,5 euro. We moeten echter ook steeds fondsen werven om onze werking te kunnen voortzetten. Elke halve euro is daarbij zeer welkom. Wij kunnen natuurlijk ook niet rekenen op subsidies of sponsoring, vandaar dat we volledig aangewezen zijn op onze lezers, sympathisanten en medewerkers om aan genoeg geld te komen om onze activiteiten te kunnen verder zetten. We lanceerden reeds eerder een nieuw Franstalig blad met de titel ‘Révolution’ dat nu op zijn beurt gediend heeft als inspiratie voor de ‘make over’ van Vonk. Bij de verkoop van Révolution hadden we reeds gemerkt dat iemand die interesse heeft om het blad te kopen 2 euro als een correcte prijs ervaart. Vergelijkbare publicaties kosten trouwens al geruime tijd 2 euro of meer. Wie ons meer wil geven mag dat natuurlijk altijd en een abonnement nemen, wat vanaf nu 12 euro voor 6 nummers kost, kunnen we alleen maar aanmoedigen. U kan ons ook helpen door een permanente opdracht te nemen van bijvoorbeeld 5 euro per maand. Een bedrag dat zo laag is dat u er geen hinder van ondervind maar ons in staat stelt om heel wat te doen, zeker als tientallen mensen maandelijks storten. Enkel op zulk een basis kunnen wij stabiele financiën uitbouwen en onze activiteiten plannen.

Een goed blad maken vereist degelijk materiaal. Onze hardware is dan ook aan vervanging toe. We doen daarom een oproep aan alle lezers en sympathisanten om ons te helpen 1500 euro extra samen te brengen om een nieuwe computer aan te schaffen waarop we de volgende edities van Vonk kunnen vormgeven. Net zoals onze website die in de komende periode een nieuw gezicht zal krijgen. Als de nieuwe website van Vonk online is zal ook een digitale versie van het tijdschrift te verkrijgen zijn.  

Tot slot willen we van de gelegenheid gebruik maken een oproep te doen om zelf actief deel te nemen, zelf Vonk te verkopen in je omgeving en zo de ideeën te verspreiden van het marxisme. Wie reeds actief is in de arbeidersbeweging of een geëngageerd student of activist is, kan hieraan een veel diepgaandere invulling geven door zich in te schakelen in een project als het onze. Het marxisme is een machtig werktuig, samen kunnen we het gebruiken om de maatschappij te veranderen