Sinds 2008 zakt het wereldwijde kapitalisme verder weg in recessie. De lichte economische opflakkeringen van vorig jaar waren van korte duur. In Europa eisen besparingsmaatregelen ondertussen in Griekenland, Spanje, Italië en Portugal een zware tol van de bevolking en ook bij ons worden de effecten van de crisis duidelijk. In België gingen de afgelopen maand maar liefst 970 bedrijven failliet, een record voor de maand november.

Voor vele arbeidersgezinnen zal de sneeuw die ze deze kerst zien zwart zijn. Duizenden mensen verliezen hun jobs en vanaf deze maand worden ook de werkloosheidsuitkeringen beperkt in tijd en ook verlaagd naarmate de tijd vordert. Duizenden mensen zagen deze maand hun uitkering reeds gevoelig dalen. In de overheidsdiensten wordt er zowel in uitgaven als in personeel gesnoeid. De regeringen besparen verder en laten zoals steeds de grote kapitalen met rust. Iets wat als een evenwichtig plan wordt voorgesteld, draagt vooral bij tot de verdere verarming van een deel van de bevolking en een toename van de hardheid en de agressie in de samenleving. De kloof tussen arm en rijk groeit allang niet alleen meer in Afrika of Azië, ook in Europa en Amerika wordt die tendens steeds duidelijker.

De remedies die de verschillende nationale regeringen, de Europese commissie en het IMF naar voren schuiven, komen doorgaans op hetzelfde neer; gemeenschapsgelden gebruiken om door private instellingen (zoals banken) gemaakte schulden te betalen. Alles en iedereen moet wijken voor de woekerwinsten van aandeelhouders en speculanten. Wij willen die trend omkeren door een sterke internationale marxistische tendens uit te bouwen die strijdt tegen het kapitalisme, een systeem dat het einde van de mensheid zal betekenen als we het niet vervangen door een democratisch socialisme. Spijtig genoeg kunnen we ook dat niet zonder geld. Vandaar dat we opnieuw een beroep willen doen op onze lezers. Wij kunnen immers niet rekenen op sponsoring en schenkingen van kapitalisten zoals de traditionele partijen. Dat geld bindt hen aan het kapitalistisch systeem, iets wat wij juist willen bevechten en omverwerpen.

Ondertussen is een deel van onze hardware alweer flink verouderd. We zouden graag een nieuwe computer aanschaffen. Daarom vragen we onze lezers een bijdrage te doen op de Vonk-rekening. Je kunt ons ook steunen via een maandelijkse permanente opdracht van enkele euro’s of meer of abonneren op ons tijdschrift voor 10 euro per jaar. Het rekeningnummer is 001-1370273-30 (Europese overschrijving: IBAN = BE15 0011 3702 7330 en BIC = GEBABEBB).

We wensen iedereen alvast een zo leuk mogelijke feestperiode en een strijdbaar nieuw jaar en hopen dat de sociale strijd het komende jaar belangrijke overwinningen kan boeken zodat de kerstboodschappen volgend jaar minder cynisch en hypocriet klinken.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken