Buurtbewoners: “Wij willen dat ding hier niet!"

Het Duitse energiebedrijf E.ON wil in de Antwerpse haven een heuse steenkoolcentrale neerpoten. Reeds in 2008 voerde Greenpeace actie tegen deze plannen en ondertussen namen ook anderen initiatief. De plaatselijke SP.a, Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu en een Facebookgroep volgen de hele problematiek op. Netwerk Vlaanderen roept banken op om niet meer in steenkoolcentrales te investeren.

De Antwerpse steenkoolcentrale zou een vermogen hebben van 1.100 MW en ongeveer 6 miljoen ton CO2 per jaar uitstoten, 2,5 maal meer dan de uitstoot van een centrale op aardgas. Ook de ontginning en het transport van steenkool zorgen voor vervuiling. De 2 miljoen ton steenkool voor de centrale zullen immers aangevoerd worden met megagrote kolenschepen. Tot twee schepen van 125.000 ton per maand.

E.ON had eerder al een terrein aangekocht in Beringen. “Maar Beringen blijft voorlopig een langetermijnoptie”, aldus Dr. Luge, de topman van E.ON Kraftwerke, voor Antwerpen. Vooral de havengebonden ligging van Antwerpen en de beschikbaarheid van een groot terrein van 20 hectaren bij het chemiebedrijf Bayer gaf bij E.ON de doorslag.

Buurtbewoners en actiegroepen zien het plan in elk geval niet zitten. Volgens hen zou de nu al veel te hoge uitstoot van fijn stof en CO2 dan drastisch verhogen. E.ON ontkent dat en beweert geavanceerde technologie te gebruiken waardoor de CO2-uitstoot globaal minstens 25 procent lager zal liggen dan die van de bestaande steenkoolcentrales in België. De infosessie over de steenkoolcentrale in het districtshuis van Berendrecht-Zandvliet-Lillo kende veel belangstelling (meer dan 300 aanwezigen) waardoor een paar dagen later een nieuwe sessie gehouden moest worden.

De energiereus hamert er op dat door de nieuwe centrale 1.500 nieuwe jobs mogelijk zijn in de Antwerpse haven. Dit gaat echter over de bouw van de centrale. De centrale zelf die volgens de plannen in 2015 op volle toeren zal draaien, zou maar voor een honderdtal mensen een job opleveren.

Steenkoolcentrales vormen een enorme bedreiging voor ons milieu en passen niet in de Vlaamse en Europese klimaatbeleidsdoelstellingen. Iedereen en alles meet zich tegenwoordig een groen imago aan maar zoals dit middeleeuwse plan om een enorm vervuilende installatie neer te zetten in een reeds oververvuild gebied aantoont, worden beslissingen nog steeds bepaald door het kapitaal en niet door de rede. Men kiest steeds voor ‘goedkope’ oplossingen die financieel gewin betekenen voor enkelen maar gezondheidsproblemen voor velen in plaats van te investeren in veilige, duurzame en milieuvriendelijke energiebronnen. Steenkool is de fossiele brandstof met de hoogste koolstofintensiteit. Per geproduceerde energie-eenheid stoot steenkool ongeveer 31 procent meer CO2 uit dan stookolie en twee keer meer CO2 dan STEG-centrales. Op wereldvlak is steenkool de belangrijkste bron van zwaveldioxide. Bovendien is steenkool een belangrijke bron voor de uitstoot van zware metalen zoals onder andere kwik. Steenkool is ook een belangrijke bron van arsenicum. De vluchtige organische stoffen die voortkomen uit de verbranding van steenkool vormen in meerdere landen een probleem voor de volksgezondheid.

De komende weken zijn cruciaal op procedureel vlak wat de milieuvergunningsaanvraag betreft. Er wordt naarstig gewerkt aan bezwaarschriften die via de Facebookgroep te downloaden zullen zijn. Actiegroepen en buurtbewoners werken aan de voorbereiding van een evenement op de dag dat de bestendige deputatie van de provincie de milieuvergunningsaanvraag behandelt en men tracht wetsvoorstellen tegen nieuwe steenkoolcentrales op de onderhandelingstafel voor de vorming van de nieuwe federale regering te krijgen.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken