Erik met enkele militanten van ABVV-VUB
Gisteren waren zowel Frank Vandenbroucke als Erik De Bruyn te gast op de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Terwijl minister Vandenbroucke op de traditionele academische openingszitting kwam pleiten voor een zogenaamd “rationeler” onderwijsaanbod, was Erik De Bruyn er op uitnodiging van de lokale syndicale delegatie van het ABVV.

Voor de bijeenkomst waren twintig ABVV-militanten opgedaagd, zowel technisch als academisch personeel. Erik sprak de vergadering eerst even toe waarbij hij vooral aandacht had voor de ontstaansgeschiedenis van SP.a Rood, de linkse tendens in de socialistische partij. SP.a Rood is ontstaan uit de onvrede die er in de SP.a heerste tijdens de strijd tegen het Generatiepact in oktober 2005. Erik benadrukte dat de partij in zijn ogen haar houding ten opzichte van dat Generatiepact dringend moet herzien. Verder ging hij in op enkele meer syndicale punten in zijn intentieverklaring voor het SP.a-voorzitterschap, waaronder de noodzaak van economische democratie.

ABVV-VUB in actie tegen het 'Plan Vandenbroucke'
In de vragenronde en de discussie was er aandacht voor de efficiëntie in de openbare sector, de houding van de SP.a-jongeren van Animo, de sterkte van SP.a Rood versus sp.a Blauw en de verkiezingsresultaten van het CAP van Jef Sleekx en Lode van Outrive. Een drietal militanten vindt dat SP.a Rood best een hardere houding mag aannemen tegenover de steun van de socialistische partij aan de Vlaamse regering. Nog iemand stelde zich vragen bij de staatshervorming waarover de SP.a-partijtop bijzonder verwarde signalen de wereld instuurt. Erik herhaalde het standpunt van SP.a Rood: geen regionalisering van sociaal-economische materies.

De delegatie van ABVV-VUB op de Nationale Betoging tegen het Generatiepact
De militanten uitten ook hun bezorgdheid over de politiek van Frank Vandenbroucke, de minister van Onderwijs die een zeer liberaal financieringsmodel voor het hoger onderwijs invoert. Het ABVV aan de VUB is een van de gangmakers in de protesten tegen dat ‘Plan Vandenbroucke’ dat poogt om meer concurrentie tussen de onderwijsinstellingen te organiseren.

Ten slotte riep Jo Coulier, de hoofdafgevaardigde van het ABVV aan de VUB, “alle SP.a-leden op om voor Erik De Bruyn te stemmen”. Enkele militanten wensten Erik aan het einde van de bijeenkomst veel succes bij de voorzittersverkiezing en vooral heel veel moed.

Erik met Jo Coulier, hoofdafgevaardigde van ABVV-VUB

Een piket aan de VUB tijdens Algemene Staking tegen het Generatiepact in oktober 2005

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken