De Antwerpse haven is cruciaal voor de bevoorrading van de NAVO-basissen in België en onze buurlanden. Bovendien blijft onze haven ook een belangrijke schakel in de bezetting van Irak. Daarom zetten de Antwerpse Bomspotting-groep, Pax en Vonk dat komende zaterdag met een fietstocht in de kijker.

Lees daarover ons artikel Fietsen tegen de NAVO in de Antwerpse havenFietsen tegen de NAVO in de Antwerpse haven.

datum: 8 juli
uur: 14u
plaats: Groenplaats
Kom met de fiets en neem je picknick mee.

Onze slogans zijn:
België uit de NAVO, de NAVO uit België!
Belgische havens wapenvrij!

Ook ex-dokwerker Frank Hosteaux zal van de partij zijn. Frank is bekend van zijn strijd tegen huisjesmelkerij en voor de mensen zonder papieren. Bij de gemeenteraadsverkiezingen is hij kandidaat voor SP.a RoodSP.a Rood, de nieuwe linkerzijde binnen SP.a. Je kan de perstekst van SP.a Rood over de fietstocht hieronder lezen.

Persbericht SP.a Rood: Antwerps SP.a Rood kandidaat Frank Hosteaux fietst mee tegen de NAVO in de Antwerpse haven

Op 8 juli organiseert het Forum voor Vredesactie een fietstocht tegen het gebruik van de Antwerpse haven voor militaire doeleinden. Het Forum viseert daarmee vooral de militaire installaties die gebruikt worden voor het transport van kerosine. Via dat pompstation wordt namelijk ook de luchtmacht basis Kleine Brogel, de standplaats van de Amerikaanse kernbommen in België bevoorraad.

De fietstocht, die kadert in de actie Bomspotting, start aan de Groenplaats om 14u00. Frank Hosteaux, 44e kandidaat op de SP.a lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen, zal aan deze actie deelnemen.

De symboliek verbonden aan de deelname van Frank Hosteaux is niet onbelangrijk. Als bruggepensioneerd dokwerker weet hij wat er in de haven omgaat:

“Sinds het begin de oorlog in Irak is Antwerpen de belangrijkste doorvoerhaven voor alle militaire transporten van het Amerikaanse leger vanuit Duitsland naar de Golf en terug. Er gaat haast geen week voorbij of Amerikaanse militaire “roll on roll off” schepen meren af in de Waaslandhaven of in het Churchilldok. Deze week nog kregen we bezoek van de “Patriot” aan kaai 414 van de haven. Dat schip wordt door het Amerikaanse Military Sealift Command (het Amerikaanse oppercommando van alle logistieke transporten overzee nvdr.) omschreven als “one of the prime movers of combat cargo for U.S. military units involved in the global war on terrorism”(*). De “Patriot” pendelt nu al enkele jaren over en weer tussen Antwerpen, Bremerhaven en Irak en ondersteunt daarmee de illegale Amerikaanse bezetting van Irak. Zoiets komt de verstandhouding tussen de verschillende culturen in Antwerpen niet ten goede. De Antwerpse dokwerkers verdienen trouwens geen cent aan heel die handel. De Amerikaanse militairen zijn de kampioenen van de selfhandling: die laden en lossen hun schepen zelf. ”

SP.a Rood wijst er ook op dat de regering het gebruik van de Antwerpse haven in het kader van de aanval op en de bezetting van Irak in 2003 rechtvaardigde als het gevolg van geheime akkoorden die tijdens de Koude Oorlog in NAVO-verband gemaakt werden, en die tot op heden nog steeds moeten worden gerespecteerd.

Het regeerakkoord van 2003 vermeldt echter dat “deze akkoorden moeten worden herzien in functie van de gewijzigde internationale situatie”.

SP.a Rood vraagt zich af hoever het ondertussen met die belofte staat, en roept de brede vredesbeweging op om de zaak opnieuw bij de federale regering aan de orde te stellen.

Voor meer informatie:
Frank Hosteaux – gsm: 0475-66.32.16

(*) www.amo-union.orgwww.amo-union.org

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken