De afschaffing van de maaltijdcheques van het gemeentepersoneel in ruil voor een baremaherziening werd op de korrel genomen door het Vonk-gemeenteraadslid Fabian Defraine die als woordvoerder optrad van de SPT (Socialisme et Participation Tubizienne). De saaie begrotingsdiscussie kwam even tot leven toen Fabian Defraine voor een ‘onwetende’ gemeenteraad onthulde dat de inhaalbeweging van de barema’s voor het gemeentepersoneel ten koste ging van de maaltijdcheques die worden afgeschaft.

Het verdwijnen van de maaltijdcheques geldt voor alle personeelsleden ongeacht of ze hier bij winnen of verliezen. Niet weinig personeelsleden die aan het einde zitten van de mogelijkheid tot baremaverhoging zijn hiervan de dupe. Burgemeester Langendries poogde dit weg te moffelen in de voorstelling van zijn begroting. Dankzij de nauwe contacten die Fabian Defraine en de andere SPT-raadsleden hebben met het gemeentepersoneel konden zij de waarheid over de baremaherziening aan het licht brengen.

Het is echter de rol van de vakbonden van het gemeentepersoneel om beter de belangen van hun leden te verdedigen.

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 319 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken