“We moeten de verhouding ombuigen tussen de leden, de militanten, de delegees enerzijds en het apparaat anderzijds”.

Veel volk voor een eerste geslaagde trefdag op initiatief van de prille ‘Beweging voor Vakbondsdemocratie’ op zaterdag 26 oktober. Deze Beweging groeit in het kielzog van het verzet tegen de afdanking van Albert Faust, de algemeen secretaris van de Brusselse bediendenvakbond. Maar de discussies tijdens dit Forum hebben aangetoond dat de militanten de ‘zaak Faust’ en de ‘zaak BBTK Brussel’ niet alleen beter willen begrijpen. De nadruk lag vooral op het overstijgen van deze zaken in de mate dat ze een voorbeeld zijn van de problemen in de hele vakbeweging en de koers die de 'Hoogstraat' (het hoofdkwartier van het ABVV, nvdr.) wil voeren.

De tweehonderd militanten van zowel de BBTK, de ACOD, de Voeding als de Metaalvakbond zorgden in twee werkgroepen voor een compacte discussie over onderwerpen zoals de financiering van de vakbond en de doorzichtigheid ervan, de rol van de gewone leden, de verhouding tussen delegees en secretarissen, de nood om binnen te dringen in de KMO’s en omgekeerd ook de noodzaak voor een vertegenwoordiging van de KMO’s in de vakbondsstructuren, de autonomie van de vakbond tegenover de Parti Socialiste, democratische statuten, hoe echte interne democratie bekomen en of er nu moest gewerkt worden aan een vierde vakbond in het Belgische landschap.

Het was voelbaar: militanten willen weer het woord voeren in hun syndicale organisatie, militanten willen de zich de vakbond weer eigen maken. In die zin was de belangrijke discussie over het al dan niet lanceren van een vierde vakbond voorlopig beslecht door de vele tussenkomsten. "Zelfs met 100 of 150 duizend leden in deze nieuwe vakbond hebben we nogal niets opgelost. De meerderheid van de arbeiders zullen ons niet volgen. We zullen nog altijd te maken hebben met rechtse vakbondsleiders en hun invloed op de meerderheid van de vakbondsleden. Het patronaat zal ons minder dan andere vakbonden sparen. We mogen de meest kritische militanten niet afzonderen van de massa van de arbeiders" stelde een geestdriftige Gustave Dashe, gepensioneerde arbeider van Caterpillar.

Jongere delegees maar met niet minder inzicht pleitten bijvoorbeeld voor de vorming van een "stevige discussie -en drukkingsgroep binnen de vakbond en met een duidelijk programma".

Velen probeerden de marsroute van het duo De Vits en André Mordant te begrijpen na de dubbele afdanking van Albert Faust en Anne Marie Appelmans (algemeen secretaris van het Brusselse ABVV). De financiën van de vakbond zijn slechts een rookgordijn dat opgetrokken wordt om een strategie van hypercentralisatie en een politieke grote kuis in het ABVV te verbergen. Dit betekent niet dat de linkse delegees en secretarissen geen kritische balans moeten opmaken over het gebruik van en de controle over de financiën op alle niveaus in de vakbond (zie vorige artikels op deze site). De financiële commissie of COFI krijgt nu vrij spel voor een politieke kruistocht tegen alles en iedereen die in het apparaat zelf een ‘corporatistische koers’ (dixit een delegee)van de ABVV-top in de weg staat.

Albert Faust schetste in zijn korte toelichting tot het Forum ook al de algemene politieke inzet, die gaat over "de keuze tussen een syndicalisme van contestatie of van integratie".

Dit forum is dan concreet uitgemond op de volgende beslissingen: verder werken als netwerk van militanten, de publicatie van een informatiebulletin, de decentralisatie van de discussie door het organiseren van regionale fora in verschillende steden in zowel het Franstalige en Nederlandstalige gedeelte van het land en een nieuwe nationale vergadering in januari 2003 waar een charter en de doelstellingen van de Beweging voor Vakbondsdemocratie moeten worden vastgelegd. Eveneens werden drie moties goedgekeurd. Eén in solidariteit met de slachtoffers van het dodelijk ongeval in Cockerill Ougrée bij Luik en een tweede ter ondersteuning van het personeel van de BBTK-Brussel . Een laatste motie vraagt de heropname van zowel Albert Faust en Anne Marie Appelmans in hun functies in de vakbond (teksten binnenkort te lezen op deze site).

Niemand kan eraan twijfelen: de lancering van de Beweging voor Vakbondsdemocratie biedt nieuwe kansen voor de groepering en de organisatie van een ruime syndicale linkerzijde in het ABVV. De leefbaarheid van dit project hangt af van de duidelijkheid van de doelstellingen en de brede omarming ervan door talrijke linkse militanten in de vakbond.

Aan het werk dus!

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken