Op 13 april werden zes personen gearresteerd in het hoofdkwartier van de Parti Socialiste. Ze protesteerden er tegen de passiviteit van de partij met betrekking tot de situatie van de mensen zonder papieren aan de VUB. Enkele dagen geleden ontvingen ze een brief van de Stad Brussel waarin hen werd medegedeeld dat ze een administratieve boete van maximaal 250 euro kunnen krijgen. Onder de actievoeders vindt men een militant van de Jongsocialisten, een vrijgestelde van het ABVV en van leden van Comac. Kyle Michiels, ondervoorzitter van de Jongsocialisten van de VUB en medewerker van Vonk, kreeg ook zo een boete in de bus. Hij reageert in dit gesprek op deze politieke intimidatie.

Vonk - Jij kreeg in de zomer een boete opgelegd voor een vreedzame politieke actie. Wat bezielt de Brusselse politie?

Kyle - Dit is eigenlijk zelfs al de tweede boete die ik van de Brusselse politie krijg voor het voeren van politieke actie. Ook na een gewelddadige arrestatie voor het ministerie van Buitenlandse Zaken (ikzelf ben er toen goed vanaf gekomen met enkel een bloedneus na een vuistslag op mijn aangezicht, in tegenstelling tot enkele anderen die naar het ziekenhuis afgevoerd moesten worden), heb ik een zelfde administratieve sanctie gekregen. Die actie was naar aanleiding van de weigering vanwege de Belgische overheid om een BDS-delegatie naar Israël te laten vliegen om in bezet gebied een schooltje op te bouwen.

Mijn geval is trouwens verre van een uitzondering. De Brusselse politie heeft zich blijkbaar - bij wijze van met een ‘goed’ voornemen het jaar te beginnen - voorgenomen om via repressie elke politieke contestatie vanwege de burger een halt toe te roepen. Er zijn de laatste maanden verschillende filmpjes en getuigenissen naar buiten gekomen die duidelijk het gewelddadige van de Brusselse politie aantonen. Het onrechtmatig beboeten van manifestanten via gemeentelijke administratieve sancties (GAS) past evenzeer in het repressieve beleid van de Brusselse politie.

Vonk - Dit is toch een brug te ver. Wat zijn de gevolgen van een dergelijke boete?

Kyle - Ik ben er van overtuigd dat de achterliggende bedoeling van deze boetes wel degelijk is om ons de mogelijkheid te ontnemen om op straat te komen om het falende beleid van de huidige politiek te contesteren. Als jongeren - of om het even wie - een boete opgelegd krijgen omdat ze hun mening kenbaar maken, zullen ze de tweede keer wel eerst hun spaarcentjes tellen en tot de conclusie komen dat ze maar best thuis blijven. Deze penalisering is dus echt wel een muilkorving van de vrije meningsuiting. Als deze praktijk geen halt toegeroepen wordt, zal betogen in de toekomst enkel voor de rijken mogelijk worden!

Het is ook wel duidelijk dat de politie niet weet hoe ze moet omgaan met de radicalisering van een deel van de Brusselse bevolking. Ikzelf merk dit bij een deel van de VUB-studenten na de gebeurtenissen omtrent de bezetting van een gebouw van de universiteit en de daarop volgende hongerstaking van 23 mensen zonder papieren. Niet alleen door acties en de bijhorende (zo werkt dat blijkbaar in Brussel) arrestaties, maar ook doordat de problematische situatie van de mensen zonder papieren duidelijk de grenzen van het kapitalistische productiesysteem en de daarmee gepaard gaande opvatting van de mens hebben aangetoond. Zoals deze repressie er weer maar eens een goed voorbeeld van is, heeft de staat slecht één antwoord op deze directe vorm van protest: repressie.

Het is ook belangrijk om te observeren dat de staat de eerste is om met haar eigen ‘democratische’ regels een loopje te nemen. Als de liberale vrijheden slecht lijken uit te pakken voor de heersende orde, worden ze met een vingerknip weer ingetrokken! Deze hypocrisie toont duidelijk aan dat de staat eerst en vooral de economische belangen van het grootkapitaal dient en er niet voor terug deinst om haar repressie te gebruiken waar de gevestigde orde in gevaar lijkt te zijn.

Vonk - Jullie blijven niet bij de pakken zitten. Hoe denken jullie hiertegen te reageren?

Kyle - Neen, zeker niet. Eerst en vooral is het onze bedoeling om deze boete te contesteren, in de hoop hem kwijt te spelen. Maar ons protest blijft niet beperkt tot dit voorval. Zoals ik al heb aangehaald is dit geen alleenstaand voorval, maar is het echt een systematische aanpak vanwege de gemeentelijke autoriteiten.

Onze actie wordt dus op verschillende niveaus gevoerd. Zo hebben we via een advocaat die actief is in het Progress Lawyers Network (http://www.progresslaw.net/http://www.progresslaw.net/) op juridische basis de boete aangevochten. GAS-boetes zijn namelijk in geen geval bedoeld om politieke actie te bestraffen. En ook uit het proces-verbaal blijkt duidelijk dat het hier om een politieke afrekening gaat, zo staat er in mijn pv te lezen: "Précisons que X avaient également été arrêtés administrativement lors dus Bomspotting du 1 avril 2012. (...) Ces gens ne semblent que faire peu de cas des règles démocratiques qui régissent notre société."  Ik moet toch wel benadrukken dat geen enkele actie met enige vorm van geweld gepaard ging, noch werd er materiële schade toegebracht, ik vrees dus dat de rollen omgedraaid moeten worden. Door ons te beletten op een rechtmatige manier onze mening te uiten, schendt de staat de eigen democratische regels.

We willen echter deze zaak ook naar buiten brengen. Daarvoor hebben we een open brief geschreven die een dezer dagen ofwel in een dagblad of op de sites van verschillende organisaties te lezen zijn. Ook hebben we gisteren een bijeenkomst voor de administratie van de stad Brussel georganiseerd. Naar gelang wat toekomst brengt kunnen er eventueel nog acties worden gepland.

Vonk -  Wat voor solidariteit verwachten jullie?

Kyle - Eerst en vooral willen we mensen sensibiliseren omtrent deze muilkorving van de politieke meningsuiting. Deze vrijheden zijn onontbeerlijk als we naar een grondige maatschappijverandering willen streven. Daarnaast zouden we het ook op prijs stellen indien mensen die zich aangesproken voelen de zaak blijven opvolgen en indien mogelijk hun steun fysieke (of op enig andere manier) bij volgende acties kunnen geven. Vooral de Brusselse jongerenorganisatie JOC is via de campagne  http://www.stop-repression.be/http://www.stop-repression.be/ erg actief rond het probleem van de repressieve aanpak van de Brusselse politie.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken