In aanloop naar de bijeenkomst van SP.a-Rood op 11 maart in Brussel vragen we aan enkele mensen: waarom kom je naar de bijeenkomst van SP.a-Rood? We vroegen het ook aan Gust Haverbeke, Gewestelijk Intersectoraal Secretaris ACOD Limburg.

"Omdat teveel mensen binnen de SP.a niet beseffen en heel erg onderschatten hoe groot de frustratie is die binnen de vakbond leeft ten opzicht van de SP.a naar aanleiding van het Generatiepact. Er zijn veel mensen die de banden met de SP.a gewoon willen doorknippen. Dat is iets wat echt leeft.

"Ik wil dat ongenoegen niet laten verzuren en niet laten gisten. Ik wil dat ongenoegen kanaliseren naar een beweging binnen de SP.a, omdat ik geen alternatief zie buiten de SP.a, hoe slecht ze het ook doen. Er is buiten de SP.a geen serieus alternatief dat zich aandient.

"Als het Vlaams Blok nu hoge toppen scheert dan is dat mee te wijten aan de sociale politiek die de laatste 15 jaar gevoerd is en waar de SP.a aan heeft meegewerkt. We moeten de SP.a dwingen door de discussies om ten eerste te luisteren naar wat er leeft bij de mensen op de werkvloer. Ik hoor sommige SP.a-ers zeggen dat ze weten wat er leeft want ze horen dat bij hun kapper of op café. Maar dat is cafépraat. Je moeten luisteren naar de militanten op de werkvloer, de discussies die deze mensen meemaken. Als ze daar naar zouden luisteren dan zouden ze heel andere verhalen horen.

"Heel brave syndicalisten zoals Xavier Verboven, Donald Wittewrongel en Alain Clauwaert hebben gezegd dat het op die manier niet meer hoeft met de SP.a. Als zulke mensen zulke scherpe signalen uitsturen, dan moet de SP.a daar toch iets mee doen. Maar ze doen dat duidelijk niet. Een paar weken later slagen ze er in bij monde van Frank Vandenbroucke opnieuw de rangen te provoceren door stelling in te nemen tegen de hoge lonen, waarbij hij gewoon het standpunt van het VBO overneemt. Ik hoor op geen enkel moment een kritische noot over de verhoogde en productiviteit, flexibiliteit enzovoort. Dit is een liberaal discours, niet door de liberale ministers maar door de SP.a-ministers.

"Hetzelfde met de betoging tegen Bolkestein. Het zijn precies een aantal SP.a-parlementsleden die de gewijzigde wet komen verdedigen, terwijl die nog steeds asociaal is. Dat het een compromis is, tot daar aan toe. Maar zeg dat het een compromis is! Zeg niet dat het iets schitterend is! We hebben er begrip voor omdat de socialisten slechts een minderheid zijn. Maar kom niet doen alsof je daar een grote socialistische overwinning hebt gehaald. De SP.a moet wat duidelijker zijn, wat eerlijker in hun argumentatie.

"Dat is het debat dat we binnen de SP.a moeten voeren en waar we met SP.a Rood een heel belangrijke rol in kunnen spelen."

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken