Guy Lauwers, secretaris van ACOD-LRB Antwerpen, deed naar aanleiding van een discussie over het ABVV en de oorlog enkele markante uitspraken:

“Niet enkel als vakbondssecretaris maar ook als voorzitter van Greenpeace België teken ik protest aan tegen de Amerikaanse wapentransporten via de Antwerpse haven. Naar aanleiding van de protestacties van Greenpeace hebben we de juridische onderbouw van deze transporten eens bestudeerd. Zolang er nog geen oorlog is kan de regering zich bedienen van interpretaties van de verplichtingen van België in het kader van het NAVO-lidmaatschap. Naar aanleiding van transporten van enkele jaren geleden bleek trouwens dat de enigen die ingelicht moeten worden over zulke NAVO-transporten de ministers van Binnenlandse Zaken en van Defensie zijn. Zelfs de burgemeester van Antwerpen krijgt geen informatie.”

“Deze situatie vraagt om een politiek-parlementair debat over het Belgische NAVO-lidmaatschap.”

“De juridische status van de transporten zou trouwens radicaal wijzigen indien de Verenigde Staten zouden besluiten om ten oorlog te trekken zonder VN-mandaat. In dat geval verwordt het ter beschikking stellen van de Antwerpse haveninfrastructuur tot een oorlogsmisdaad. Momenteel bereiden wij ons samen met het Antwerpse havenbestuur voor op het eventuele ontstaan van zo’n situatie.”

Een vakbondslid vroeg zich af of het wel nut heeft om onze leden op te roepen tot acties in verband met thema’s “ver van ons bed”, en met betrekking tot internationale politiek. Guy Lauwers antwoordde dat de oorlog zware economische gevolgen heeft voor ieder van ons. Maar daarnaast deed hij de volgende, door ons fel gewaardeerde uitspraak:

“Kijk eens rond in de zaal en tracht eens een idee te geven van de gemiddelde leeftijd van de kameraden hier aanwezig. Als de vakbonden er vandaag niet in slagen om de jongere generaties aan te trekken, dan is één van de redenen hiervan dat we veel te veel naar onze syndicale navel staren. We zijn veel te weinig bezig met de problemen van de wereld rondom ons.”

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken