De opkomst was iets minder dan vorige keren: een twintigtal mensen namen deel. Maar dat werd ruimschoots gecompenseerd door de media-aandacht. Woordvoerder Mischa Van herck werd uitgebreid geïnterviewd door diverse media.

Onder dekmantel van de NAVO

Schepen voor integrale veiligheid Grootjans kwam uit het stadhuis tevoorschijn om meer uitleg te verschaffen. Sportief, maar zijn uitleg voldeed niet. Het kwam er grosso modo op neer dat de Amerikaanse verschepingen van wapens de normaalste zaak van de wereld zijn in Antwerpen. Het Amerikaanse leger werd ‘een goede klant’ genoemd, en de transporten, die in NAVO context verlopen, kaderen in een ‘democratische beslissing’. Dit kan ons inziens dan enkel de enigszins oudbakken beslissing tot lidmaatschap van de NAVO zijn, daterend van…1947. Onze eis ‘België uit de NAVO, de NAVO uit België’ is dan ook bijzonder actueel.

Zelfs de brandweer voelt zich onveilig

Ook met de veiligheidsmaatregelen was volgens de schepen alles pico bello in orde. Jammer voor de heer Grootjans berichtte de lokale televisie ATV bijna gelijktijdig met onze actie dat de Antwerpse brandweer niet te spreken is over het totale gebrek aan informatie over de militaire transporten en de mogelijke gevolgen van een ongeval of een aanslag!

Gemeenteraadslid Bijttebier van Agalev steunde namens de voltallige fractie onze actie. Hij verklaarde echter dat ‘Agalev nu gerustgesteld is’ door het antwoord van de Schepenen en de Defensieminister. Het AAOC is echter niet gerustgesteld, integendeel. De waakzaamheid waartoe Bijttebier samen met ons oproept betekent voor ons dat de mobilisatie tegen het Amerikaans militair transport moet opgedreven worden. Wij herhalen onze oproep gelanceerd op 17 oktober opdat elke Antwerpenaar zich zou ontpoppen tot wapeninspecteur. In het bijzonder de vakbonden en het personeel in de haven hebben hierin een cruciale rol te spelen. We verwachten dan ook van Agalev dat zij het door de brandweer gesignaleerde veiligheidsprobleem voort aankaarten in de raad.

Eerder was er in de Senaat al een interpellatie geweest door Johan Malcorps van Agalev. Minister van landsverdediging Flahaut leidde met zijn antwoord de aandacht af naar het lossen van Apache helikopters die volgens zijn zeggen bestemd zijn voor Nederland.

Er is echter iets vreemds aan die zaak van de helikopters. Enkele weken geleden meldde men ons vanuit Nederland dat men daar een vraag had gekregen van de Amerikanen om de aan Nederland verkochte Chinook helikopters terug te leasen in het kader van een aanval op Irak. In welke richting worden die heli’s eigenlijk verscheept?

Bovendien is er méér aan de gang: zware Amerikaanse legertrucks zonder nummerplaat werden reeds meermaals gesignaleerd tussen Antwerpen en de Duitse grens. Dat kan nooit iets te maken hebben met de levering van helikopters vanuit de Verenigde Staten naar Nederland.

Er komt dus schot in dit dossier. We krijgen steeds meer zicht op de zaak. En het onderwerp raakt stilaan gelanceerd in de media en de publieke opinie. De strategie van het AAOC werpt reeds enkele bescheiden vruchten af. Want zoals ATV op 18/11 ook meldde: de Yankees willen uiterste discretie rond hun transporten. Die gunnen we hen dus niet.

In de jaren zeventig verliet de NAVO de haven van Zeebrugge die toen fungeerde als verschepingshaven van munitie. De reden was dat een actiegroep onder leiding van Piet Wittewrongel (die heden nog steeds onafhankelijk gemeenteraadslid is in Blankenberge) veel te veel heisa maakte rond die zaak.

Dat moeten we in Antwerpen dus ook kunnen bereiken. Vonk beschikt over een videoreportage over die strijd in Zeebrugge, die we de komende weken zullen vertonen in ons lokaal in Antwerpen.

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken