Het internationale studiebureau GfK berekende dat de koopkracht van de Belgen verder vermindert ten opzichte van de rest van Europa. Dit jaar eindigen we op de 12e plaats, vorig jaar stonden we nog op 11 en in 2005 op 8. Bij de berekening werd rekening gehouden met de lokale kosten van het levensonderhoud. Het consultancybedrijf Cap Gemini berekende dan weer dat België de hoogste energieprijzen aanrekent aan de verbruikers. Het rapport stelt dat de prijzen het snelste stijgen daar waar de markt het snelst werd geliberaliseerd, zoals in België. Cap Gemini wijst er ook op dat er in België té weinig geïnvesteerd wordt in energieproductie. Er dreigt een tekort.

Veel mensen krijgen problemen met het betalen van hun energiefactuur. Ondertussen nemen ook prijzen voor basisvoedselproducten zorgwekkend toe. Uit een onderzoek van de Vlerick Leuven Gent Management School blijkt dat voedingsbedrijven profiteren van de stijgende grondstofprijzen om hun prijzen te veel op te trekken. Een op drie fabrikanten geeft toe dat de prijsstijgingen van voeding te hoog zijn in verhouding tot de stijging van de grondstofprijzen. Bij multinationals is dit zelfs 55 procent, bij de supermarktketens 67 procent. Slechts 24 procent verwacht dat de verkoopsprijzen opnieuw gaan dalen als de grondstofprijzen opnieuw gaan dalen. Bij de fabrikanten is dat 33 procent.

De komende winter belooft de energieprijs nog duurder te worden, net zoals de voedingsprijzen. Een groeiende groep mensen moet de broeksriem aantrekken, terwijl aandeelhouders slapend rijk worden.

Het energiestandpunt van SP.a Rood vertrekt dan ook vanuit de vaststelling dat energie té belangrijk is om overgelaten te worden aan de grillen van de vrije markt of kortzichtige private belangen. SP.a Rood eist daarom dat de productie en distributie weer in overheidshanden komen. Dit is ook een eis van het ABVV. Het is de reden waarom ABVV-leden in de energiesector principieel aangesloten zijn bij ACOD-Gazelco, een overheidscentrale.

Als socialisten zeggen wij: genoeg is genoeg. Er zijn dringend ingrijpende maatregelen nodig. De SP.a debatteert nu over de energiesector. Wij denken dat de campagne van SP.a Rood voor de voorzittersverkiezingen daar niet vreemd aan is. Een van de thema's waarmee Erik De Bruyn bekendheid verwierf, is juist de nationalisatie van de energiesector. Om het energiedebat te stofferen met voldoende socialistische argumenten en een socialistisch politiek programma bracht SP.a Rood een document uit.

Lees hier het energiestandpunt van SP.a Roodhet energiestandpunt van SP.a Rood.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken