Volgens informatie van De Standaard (18 januari 2003) zouden er tussen 16 en 19 januari helikopters arriveren in de haven van Antwerpen. De toestellen zouden opnieuw in elkaar gezet worden en naar Duitsland worden overgevlogen om ingezet te worden in de 'Joint Guardian' operatie in Kosovo.

Deze informatie stemt overeen met wat op deze website de afgelopen dagen verscheen over de aankomst van de Amerikaanse schepen Tanabata en Tellus, en met wat we vandaag (18 januari) op het terrein vaststelden. Deze schepen zijn ondertussen terug vertrokken maar op de bewuste kaai staat nu een groot aantal containers en ander materiaal, terwijl de rest van het uitgestrekte plein volkomen leeg is.

Anderzijds worden volgens De Standaard 44 Amerikaanse helikopters vanuit Duitsland naar Antwerpen gevlogen waar ze uit elkaar gehaald worden met het oog op verscheping naar Afghanistan.

Er zijn aanwijzingen dat dit vrij spoedig zal gebeuren. De afgelopen dagen werd de terminal van P & O Ferries aan het Churchilldok namelijk volledig leeggemaakt. Onder normale bedrijfsomstandigheden staat dit uitgestrekte terrein volgeparkeerd met wagens en vrachtwagens (veelal tweedehands materiaal op weg naar Afrika).

Het gebruik van dit terrein als landingsplaats voor helikopters bevindt zich op juridisch vlak op zijn zachtst uitgedrukt in een grijze zone. De Vlaamse milieuwetgeving (VLAREM) stelt namelijk dat voor de exploitatie van een vliegveld ‘rubriek 57’ van VLAREM I moet worden aangevraagd door de exploitant. P & O Ferries heeft deze rubriek niet aangevraagd en is dus niet vergund als vliegveld.

Indien we die rubriek 57 echter nader bekijken dan is het helaas niet zo eenvoudig (of wat had u gedacht?). Daarin staat namelijk vermeld:

‘Voor de toepassing van deze rubriek wordt onder vliegvelden verstaan de vliegvelden die beantwoorden aan de definitie van het Verdrag van Chicago van 1944 tot oprichting van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie.’

Hoe luidt deze definitie?

‘A defined area on land or water (including any buildings, installations and equipment) intended to be used either wholly or in part for the arrival, departure and surface movement of an aircraft.’

Vertaald: ‘Een omschreven gebied op het land of op het water (inbegrepen gebouwen, installaties en uitrusting) dat bedoeld is om geheel of gedeeltelijk gebruikt te worden voor de aankomst, het vertrek en grondbewegingen van een luchtvaartuig.’

Luchtvaartuig en dus geen vliegtuig. Dit is ‘airplane’ in het Engels. Het gaat dus ook over helikopters.

Maar, zo kan men tegenwerpen, artikel 3 van diezelfde Conventie van Chicago maakt een onderscheid tussen civiele en militaire luchtvaartuigen. Militaire luchtvaartuigen vallen niet onder de Conventie.

Correct, maar het gaat ons hier niet over de toepassing van de Conventie, wél over de toepassing van de Vlaamse milieuwetgeving. VLAREM ontleent aan de Conventie enkel een definitie. Het toepassingsgebied van VLAREM mag daarom nog niet automatisch worden gelijkgesteld aan het toepassingsgebied van de Conventie.

VLAREM is dan echter weer niet van toepassing op militaire installaties. Maar de terminal van P & O Ferries is geen militaire, maar een civiele installatie. De terminal van P & O Ferries valt daarom onder het toepassingsgebied van VLAREM, en is niet vergund om gebruikt te worden als vliegveld…

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken