Weer eens niet gehinderd door zelfs maar een begin van dossierkennis verklaart Vlaams Belang voorzitter Frank Vanhecke in “De Zondag” dat de opwarming van de aarde de schuld is van “India, China en Brazilië”.

Hij meent dat te kunnen afleiden uit het feit dat toen hij onlangs in Washington was het daar -12°C vroor.

Meneer Vanhecke, kent u het International Panel on Climate Change (IPCC)? Het is een internationaal panel van wetenschappers dat in opdracht van de VN alle kennis rond klimaatswijziging en mogelijke oplossingen tracht samen te bundelen. Het IPCC bracht eind april haar vierde rapport uit. Voor druk bezette en wetenschappelijk ongeschoolde mensen zoals u publiceerden ze een samenvatting. Op pagina 6 daarvan vindt u een overzicht van de broeikasgasuitstoot per landengroep. Dit diagram leert ons dat de “klassieke” industrielanden - Noord-Amerika, Europa, Japan (en Korea) - met hun twintig procent van de wereldbevolking goed zijn voor 40 procent van de uitstoot. China, India en alle andere Aziatische landen behalve Korea en Japan zijn met hun véél grotere bevolking verantwoordelijk voor 30 procent. Latijns-Amerika voor 10 procent.

Uw wereldbeeld kennende meneer Vanhecke zal u natuurlijk zeggen dat de VN volledig overgenomen werd door communisten. Vraag het daarom voor mijn part aan de Antwerpse professor Aviel Verbruggen. Die heeft het rapport mee geschreven en kan mijns inziens niet van communistische sympathieën worden beschuldigd.

Griezelig eigenlijk hoe mensen als Vanhecke in naam van de democratie en betaald met ons eigen belastinggeld, het recht krijgen om gevaarlijke leugens te verspreiden. Maak van de leugen een politieke formatie en je krijgt het Vlaams Belang.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken