Naar aanleiding van een actie tegen de sluiting van twee postkantoren in Deurne Noord verspreidde Vlaams Belang een pamflet met de titel: Sluiting postkantoren Deurne, hypocriete houding SP.a. Daarin probeert het VB op politieke lijnen tweedracht te zaaien tussen de tegenstanders van de sluiting en wil de partij meteen wat reclame maken om voor haar te stemmen.

Immers, zo luidt de redenering, de socialisten zijn zowel op nationaal als Europees niveau mee aan de macht en kunnen de liberalisering van de postmarkt dus gemakkelijk stoppen. “Als het Vlaams Belang over eenzelfde machtspositie zou beschikken dan zou er geen enkel postkantoor in Deurne Noord moeten sluiten”, zo lezen we in het pamflet. Met andere woorden: stem op het VB en alles zal worden opgelost.

Nochtans is het nuttig te weten dat de liberalisering van de postmarkt tegen 2009 een uitvloeisel is van de meer algemene Bolkesteinrichtlijn (genoemd naar Europees commissaris Bolkestein) die een liberalisering van de volledige dienstenmarkt in Europa beoogt. En wat blijkt nu? Vlaams Belang stemde in het Europees Parlement voor deze richtlijn, de Belgische socialisten tegen.

We citeren uit onverdachte bron, namelijk een tussenkomst van het onlangs overleden Vlaams Belang parlementslid Guido Tastenhoye uit Deurne. Die verklaarde in het federaal parlement op 14 maart 2006 het volgende:

“Als we tot de evaluatie komen van de aangepaste dienstenrichtlijn, kunnen we zeggen dat de verwachting is dat een open Europese dienstenmarkt veel jobs kan creëren. Uit studies blijkt dat een vrijgemaakte dienstenmarkt in Europa minstens 600.000 nieuwe jobs kan opleveren. De aangepaste tekst van de dienstenrichtlijn is dus een stap in de goede richting. Er werd ook tegemoetgekomen aan de belangrijkste bekommernissen van het Vlaams Belang. Ik verwijs daarvoor naar mijn motie die werd ingediend in juni 2005 waarin wij onze belangrijkste bekommernissen hadden opgesomd.”

En verder:

“Bij de stemming in het Europees Parlement werd niet alleen een kloof blootgelegd tussen de vertegenwoordigers van de oude lidstaten en de afgevaardigden uit de nieuwe EU-landen, maar ook bij de Belgische meerderheidspartijen was er een kloof. De Vlaamse en de Waalse socialisten stemden tegen de richtlijn, omdat ze vonden dat de sociale correcties niet ver genoeg gaan.”

Als Vlaams-Belang-afdeling Deurne aan ‘grote politiek’ wil doen dan zullen ze wat vroeger moeten opstaan en elkaar wat minder tegenspreken. Wij nodigen iedereen uit deze informatie verder te verspreiden bij alle Deurnenaren die het VB-pamfletje in de bus kregen.

Lees ook het artikel Draai niet rond De Post.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken