Als we werkelijk het Blok van ons been willen schudden moet de anti-racistische en anti-fascistische beweging een radicaal sociaal programma verdedigen. Het is nu tot in den treure herhaald en bewezen dat fenomenen als het Vlaams Blok parasiteren op de crisis in de samenleving; uitsluiting, werkloosheid, schandalen, onzekerheid, gevoel van onveiligheid, enz. Het is pas nadat al deze problemen grote proporties hadden aangenomen dat het Vlaams Blok succes is beginnen boeken met hun "theorie" dat de migranten de schuld zouden zijn van al het onheil. Tegen het Vlaams Blok ageren zonder komaf te willen maken met de problemen die aan de basis van haar succes liggen is dus hypocriet en leidt nog maar eens de aandacht af van de echte problemen. De partijen die het kapitalisme en de soberheidspolitiek van besparingen op de kap van de werkende en werkloze bevolking verdedigen zijn dus geen bondgenoten in de strijd tegen extreem-rechts, maar zijn de oorzaak van het probleem.

Het Vlaams Blok probeert zich voor te doen als de nieuwe partij van de werkende klasse. Het Vlaams Blok is tegen vakbonden en wil de macht van deze organisaties ondermijnen. Het zou niet lang duren vooraleer ze die zouden verbieden als ze daar de macht toe zouden hebben. Waarom? De vakbonden zijn nog steeds vrij machtig en een groot percentage van de werkende bevolking (ook werklozen) zijn erbij aangesloten.

Deze organisaties zijn het enige wapen dat de arbeidersklasse heeft in conflicten met patroons (bazen) van bedrijven die proberen hun winst te vergroten ten nadele van degenen die er werken. De vakbonden hebben zich ook altijd verzet tegen racisme en maken geen onderscheid tussen Belgen en migranten. Migranten en vrouwen kunnen zich bij sociale verkiezingen in bedrijven ook kandidaat stellen als vakbondsvertegenwoordiger. Het zijn eigenlijk de enige organisaties waarin migranten en vrouwen werkelijk geïntegreerd en gelijk zijn. Bovendien zijn de vakbonden een zeer belangrijke hefboom in de strijd voor emancipatie van de werkende bevolking waarbij de tegengestelde belangen van de arbeiders en de bazen steeds terug aan de oppervlakte komt. Tegenstellingen die het Vlaams Blok wil verdoezelen omdat zij in werkelijkheid de verdedigers zijn van een zeer autoritair kapitalisme. Vroeger gebruikten ze affiches met de slogan "staken schaadt, werken baat".

Tegenwoordig hebben ze ingezien dat ze de werkende bevolking aan hun kant moeten krijgen om aan de macht te kunnen komen en laten ze zulke rabiaat anti-syndicale slogans dus achterwege. Wat ze wel doen is elk jaar opnieuw een 1 mei betoging houden rond een bedrijf dat recent de deuren heeft gesloten om op die manier de sympathie van de werkende bevolking naar zich toe te halen. Vorig jaar deden ze dat in Temse bij de Boelwerf, dit jaar in Vilvoorde bij Renault. Dit is echter allemaal bedrog, het enige wat ze voorstellen in verband met werkloosheid is een verdere verlaging van de patronale bijdragen. Iets wat al meermaals is toegepast en bewezen heeft geen nieuwe banen op te leveren. Het enige resultaat daarvan is dat de bazen hun winsten vergroten en dat er minder geld gaat naar de kas waarmee de werklozen worden betaald. Iets waarvan het Vlaams Blok niet wakker ligt want zij vinden werklozen per definitie profiteurs, net zoals migranten.

Werk voor eigen volk eerst is volgens het Vlaams Blok de oplossing, en dan maar schelden op werkloze migranten omdat ze zich zogezegd niet zouden willen integreren, enkel om te verbergen dat het Vlaams Blok tegen integratie is en hen liefst allemaal zou terugsturen naar "hun land van herkomst". Op politiek vlak is de SP nog steeds het grote mikpunt van het Vlaams Blok. De SP omdat ze traditioneel de partij is van de werkende klasse en nauwe banden heeft met het ABVV, de socialistische vakbond.

Wie kan de voedingsbodem van extreem-rechts wegnemen?

Aan de hand van het vorige hoofdstukje wordt dus overduidelijk dat de vakbonden en de Socialistische Partij de organisaties zijn die de mogelijkheid hebben de oorzaken van de opkomst van het Vlaams Blok ten gronde aan te pakken. Waarom hebben ze het dan nog niet gedaan? Het is zo dat de leiding van deze organisaties door de tijd heen zich steeds meer is gaan vereenzelvigen met het huidige systeem, het kapitalisme. Het is dus niet zo eenvoudig.

Vooraleer we deze organisaties terug kunnen gebruiken om het in crisis verkerende kapitalisme te bekampen moeten we ervoor zorgen dat ze terug een echt socialistisch programma aannemen dat in staat is het kapitalisme omver te werpen zodat de voedingsbodem van extreem rechts voor eens en voor altijd verdwijnt. De leiding van deze organisaties houdt dit tegen. In eerste plaats moet er dus gestreden worden voor een andere leiding en een echt socialistisch programma in deze organisaties die ooit door de werkende bevolking werden opgericht om komaf te maken met het fundamenteel onrechtvaardige kapitalisme. Deze strijd is momenteel het verst gevorderd in de vakbonden waar er afdelingen zijn die reeds radicalere eisen verdedigen zoals de 32 uren werkweek zonder loonverlies en bijkomende aanwervingen.

De strijd van de non-profit sector, de arbeiders van Forges de Clabecq, Renault en vele kleine bedrijven zijn dan ook het levende bewijs dat vakbonden een grote rol kunnen spelen om daadwerkelijk tot veranderingen te komen in het voordeel van de werkende bevolking. Bovendien zijn de vakbonden nog steeds unitaire organisaties die de solidariteit tot over de taalgrens en internationaal kunnen doen gelden.

De STUDENTENVAKBOND tegen het Vlaams Blok

De studentenvakbond staat steeds aan de kant van degenen die tegen het Vlaams Blok, extreem rechts, racisme, fascisme en de voedingsbodem ervan vechten. Waar we kunnen organiseren we zelf acties, zoals tegen de meeting van het Vlaams Blok in Hemiksem. Ook in de scholen is één van onze taken het bevechten van racisme en de ongelijke kansen die migranten-arbeidersjongeren hebben. Dit in zo groot mogelijke solidariteit met werkenden, werklozen en hun organisaties. Word daarom lid van de studentenvakbond en vecht mee voor een toekomst zonder racisme, met gratis democratisch onderwijs en een aangename, goed betaalde job voor iedere schoolverlater!

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 319 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken