Vonk maakt deel uit van de Internationale Marxistische Tendens, die wereldwijd actief is in de strijd voor het socialisme. Naar aanleiding van de 250ste uitgave van ons blad zonden verschillende nationale secties van onze internationale beweging groeten binnen.


Brazilië

250ste editie VonkBeste kameraden,

Beste kameraden van de Belgische sectie van de Internationale Marxistische Tendens. Wij vernemen dat jullie tijdschrift Vonk haar 250ste editie uitbrengt. Dit is ongetwijfeld een reden voor fierheid voor de militanten die het tijdschrift uitbrengen en verspreiden. Het is daarom ook de reden waarom wij, militanten van Esquerda Marxista, de Braziliaanse sectie van de IMT, deze trots delen. Wij feliciteren allen de marxistische militanten die deze overwinning mogelijk hebben gemaakt.

De revolutionaire wind die over de wereld blaast is een verfrissende bries die ons helpt de Internationale op te bouwen in alle landen. Vonk is een van de belangrijke deelnemers aan deze strijd.

Een bolsjewistisch tijdschrift is als de stellage waarmee het gebouw van de partij wordt opgetrokken.

In ieder geval wensen wij jullie veel succes en hopen we dat er nog talrijke edities van Vonk zullen uitkomen die de rol kunnen spelen van propagandisten, agitatoren en bouwers van de revolutie.

Leve Vonk!

Leve de Socialistische revolutie!

Wanderci Silva Bueno

Hoofredacteur van het tijdschrift Luta de Classes

Esquerda Marxista, Braziliaanse sectie van de IMT

In naam van het Centraal Comité

Argentinië

De Socialistische Tendens, ‘El Militante’ van Argentinië groet de 250ste uitgave van het Belgische tijdschrift Vonk. De regelmatige publicatie van Vonk gedurende jaren is een grote verwezenlijking van de Belgische marxisten en is een bewijs van de vitaliteit van de ideeën van het revolutionaire socialisme in België. Dit zijn de ideeën die een centrale rol moeten spelen in de klassenstrijd die op de dagorde staat in heel Europa.

Kameraadschappelijke groeten en we wensen jullie veel vooruitgang

Socialistische Tendens ‘El Militante’ - Argentinië

Spanje

Beste kameraden,

In naam van de het uitvoerend bestuur van de Spaanse sectie wil ik jullie gelukwensen met de 250ste uitgave van Vonk.

In de laatste twee jaar hebben we bijzondere aandacht gegeven aan het herontdekken en het redden van de beste tradities van onze internationale.

Een grote zorg voor theorie, een permanente relatie met onze klasse, een zorgvuldige analyse van de werkelijkheid zoals ze is, samen met een kameraadschappelijk kritiek en oriëntatie van de internationale hebben ons geholpen ons op de beste manier op te bouwen.

Tijdens de moeilijkste momenten heeft het besef dat we deel uit maken van eenzelfde internationale strijd en dat we konden rekenen op de steun van kameraden overal ter wereld, ons veel geholpen.

In het bijzonder willen we jullie bedanken voor jullie steun en ideologische oriëntatie, voor jullie dagelijkse activiteit en de analyses die jullie brengen. In het bijzonder willen we de kameraden zoals Paul, Pablo en Erik bedanken voor hun rechtstreekse en waardevolle hulp.

Nu staan we voor de taak om de krachten van het marxisme herop te bouwen in Spanje. Het is het werk van de secties van de internationale en in het bijzonder jullie sectie die ons vooruit helpen.

Wij wensen jullie een goede verjaardag. Onze internationale is ‘alive and kicking’, zowel in Spanje als in België.

Leve de Belgische sectie van de IMT

Leve de strijd van de arbeidersklasse

Leve de Internationale

Miguel Jimenez voor de Spaanse sectie

El Salvador

Met veel revolutionair enthousiasme groeten we jullie vanuit EL Salvador voor de 250ste editie van Vonk. Als marxisten weten wij hoe belangrijk het is een arbeidersblad uit te brengen met een klasseanalyse. Onze tijdschriften zijn als collectieve agitatoren en organisatoren. In deze zin steken wij veel tijd en werk in het uitbrengen van ons tijdschrift. Dankzij de ervaring van het bolsjewisme weten we hoe we zoiets moeten doen.

250 uitgaves verzorgen van jullie blad is als een grote strijd die al is gewonnen. Als Salvadoraanse sectie van de IMT voelen wij ons trots op het werk van de kameraden van de Belgische sectie. Wij weten dat veel belangrijke gebeurtenissen bezig zijn en nog zullen plaats vinden in Europa. Vandaar het enorme belang om te beschikken over een medium en een netwerk van auteurs, kameraden die geëngageerd zijn in de socialistische strijd en die tijd steken in de uitgave en de verspreiding van onze arbeiderspers.

Vooruit kameraden. Het werk in jullie land is ook zeer belangrijk voor ons hier in El Salvador.

Leve de Belgische sectie

Leve het blad ‘Vonk’

Leven het proletarisch internationalisme

AT voor het uitvoerend bestuur van de Bloque Popular Juvenil – El Salvador

Mexico

Kameraden,

De militanten van de IMT in Mexico zenden jullie hun revolutionaire groeten naar aanleiding van de publicatie van het 250ste nummer van Vonk. Gedurende deze jaren hebben jullie bewezen dat de ideeën van het echte marxisme nog steeds actueel zijn en dat ze ook het enige instrument zijn die ons in staat stellen de gebeurtenissen in de maatschappij en het menselijke denken juist in te schatten.

Jullie 250ste editie komt uit op het moment van een organische crisis van het kapitalisme op een moment van revolutionaire omwentelingen en instabiliteit in de hele wereld. Het revolutionair proces in Latijns-Amerika gaat verder, de Arabische revolutie is een echte inspiratie, net zoals de protesten in Europa zoals in Spanje en Griekenland. België blijft natuurlijk niet onaangeroerd door deze gebeurtenissen. Vonk heeft in haar bladzijden elkeen van deze gebeurtenissen geanalyseerd. Het is goed te weten dat de arbeidersklasse in België kan rekenen op een tijdschrift als dat van jullie.

Leve Vonk

Corriente Marxista Internacional - México

Griekenland

Beste Belgische kameraden,

We sturen jullie onze revolutionaire groeten ter gelegenheid van de uitgave van het 250ste nummer van Vonk!
Hier in Griekenland voeren we op de vooravond van een revolutionaire situatie de strijd voor dezelfde ideeën als jullie, de ideeën van het marxisme en het internationaal socialisme. In deze strijd zijn de Belgische marxisten van Vonk voor ons een goed voorbeeld van succesvol politiek werk in de arbeidersbeweging.
- Lang leve Vonk!
- Lang leve de socialistische wereldrevolutie!

Venezuela

Beste kameraden,

Tot ons groot genoegen vernemen we dat Vonk haar 250ste nummer publiceert.

Wij sturen jullie de warmste revolutionaire groeten vanuit Venezuela in naam van de marxistische tendens in ons land, waaronder kameraden in de bezette fabrieken van Inveval, INAF, Gotcha en Grafitos de Orinoco. De strijd voor het socialisme is internationaal van aard en kent geen grenzen.

Wij zijn ervan overtuigd dat het blad een grote rol zal spelen in de onstuimige gebeurtenissen die zich ontwikkelen in Europa nu de klassenstrijd reeds epische proporties aanneemt in bijvoorbeeld Spanje, Griekenland en Frankrijk. Stakingen en jongeren in opstand zullen ook in België in de niet al te verre toekomst op de agenda staan.

Wij wensen jullie veel succes!

Kameraadschappelijke groet,
De redactie van Lucha de Clases
Caracas, Venezuela.

Alan Woods

De publicatie van de 250ste editie van het Belgische marxistische blad Vonk is in heel de Internationale Marxistische Tendens een reden om te feesten. Mijn hartelijke groeten aan de kameraden die dit uitstekende blad door dik en dun zijn blijven uitbrengen. Dit ter verdediging van de zaak van de arbeidersklasse en het socialisme en tegen de aanvallen van de burgerij en haar vertegenwoordigers in de arbeidersbeweging in. Jullie geduldig en consistent werk zal zeer binnenkort vruchten afwerpen. De omstandigheden van het Belgische kapitalisme zijn snel aan het verslechteren. Stormachtige tijden liggen voor ons. Door de ervaring van strijd zal bij arbeiders en jongeren de noodzaak van een radicale maatschappijverandering doordringen. Om deze verandering te realiseren zijn de ideeën, het programma en methodes van het marxisme meer dan ooit noodzakelijk. Die worden in de Belgische arbeidersbeweging enkel door Vonk verdedigd.

In naam van de IMT wens ik jullie veel succes,

Alan Woods, Londen 14 juni 2011.

Verenigde Staten

De Workers International League van de Verenigde Staten groet jullie en betuigt haar solidariteit met de Belgische kameraden van de IMT. Tevens onze felicitaties voor de 250ste uitgave van Vonk. Wat een prestatie! Gezien de acute crisis van het kapitalisme over de hele wereld is het met name in de Verenigde Staten en de Europese Unie van groot belang dat er marxisten zijn die een analyse van de situatie kunnen aanbieden. We hebben gebrek aan middelen maar we hebben zeker geen gebrek aan ideeën. Het zijn deze ideeën, gecombineerd met onze methoden, die een echte oplossing bieden voor deze crisis. Met vriendelijke groet kameraden!

Op naar de wereldrevolutie!

Workers International League

Nieuw Zeeland

Onze revolutionaire felicitaties voor de publicatie van de 250ste editie van Vonk, een magnifieke verwezenlijking.

Redactie

Socialist Appeal (NZ)

Denemarken

Gefeliciteerd met de 250ste editie van Vonk!
Een lange tijd was het verdedigen van de ideeën van het marxisme tegen de stroom in zwemmen. Gewoon het in stand houden en de continuïteit van het marxisme verzekeren was al een prestatie. Terwijl andere bladen van de linkerzijde verdwenen, wist Vonk niet alleen te overleven maar ook vooruit te gaan. Nu is het tij aan het keren en miljoenen arbeiders en jongeren over de hele wereld zijn op zoek naar antwoorden en oplossingen voor de impasse van het kapitalisme. De ideeën van het marxisme en de socialistische revolutie zijn het enige antwoord. Marx legde uit dat van zodra een idee de massa’s in zijn greep heeft, het een materiële kracht wordt – dit is de taak van Vonk.
Bouw de krachten van het marxisme uit!
Op naar de socialistische wereldrevolutie!

van Socialistisk Standpunkt, Denemarken

Groot-Brittannië

Kameraden,

Socialist Appeal in Groot-Brittannië wil haar revolutionaire groeten overmaken aan Vonk op deze speciale verjaardag. Europa is in beweging en dingen veranderen. Nooit eerder is er zo een behoefte geweest aan Vonk en het programma van het revolutionaire marxisme.
Vooruit naar het socialisme!

De redactie van Socialist Appeal, Londen

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken