Waarvoor staat de N-VA? Hoe meer die partij wint (althans in de peilingen), hoe belangrijker het wordt om in praktijk te tonen wat de politiek van die partij inhoudt. Door na te gaan welke rol ze spelen in de Vlaamse regering, waar ze wél deel van uitmaken. Hoe staat het bijvoorbeeld met de VDAB, waarvan de N-VA-er Muyters voogdijminister is? We vroegen het aan Yves Brusseel, militant van ACOD bij deze Vlaamse overheidsdienst.


Yves Brusseel (bestuurslid ACOD afdeling Oostende):

De laatste jaren werden de Vlaamse Overheidsdiensten geviseerd door de N-VA-getinte regering. Ze willen koste wat kost de openbare diensten op droog zaad zetten, onder het mom van Europa worden heel wat taken uitbesteed… N-VA luidt het einde in van het openbaar ambt… de ambtenaar is de pineut… maar na die ambtenaar volgt zeker de rest van de bevolking. Vakbonden hebben tot nu toe altijd braaf in overleg de besparingsronde proberen te counteren. Dit jaar doet de Vlaamse regering er nog een schepje boven op… en nu is het geduld van de vakbonden op … Nadat niemand zich nog bekommert over de openbare diensten, nadat geen enkele gedelegeerd bestuurder opkomt voor zijn eigen personeel en voor zijn eigen dienst, nemen de vakbonden bij de VDAB als eersten het roer in handen en protesteren hevig en in een hecht vakbondsfront met de drie overheidsvakbonden tegen deze besparingen.

Op 4 juni ll. werd het startschot gegeven door de VDAB-OVERHEIDSVAKBONDEN met een manifestatie aan de Keizerslaan te Brussel. Ik hoop dat dit maar een begin is. Als ik met andere vakbondsmilitanten uit openbare diensten praat sterkt dat mij in de overtuiging dat verder protest niet lang meer op zich zal laten wachten.

Vonk: Waarom is het personeel van de VDAB net nu in actie gekomen?

YB: Nadat in overleg gebleken is dat niemand gehoor heeft naar hun ongenoegen en argumenten, nadat de gedelegeerd bestuurders (voorheen administrateurs generaal genoemd) niet durven tegen de regering in te gaan en hun diensten verdedigen tegen deze extra zware besparingen, waarbij men tot doel stelt 2.500 ambtenaren op een kleine 40.000 te laten afvloeien tegen het einde van de huidige regeerperiode (eind 2014) van die Vlaamse Regering. Daarnaast moet er dan nog ruim 60 miljoen euro bespaard worden op werkingsmiddelen en nog eens 10% op personeelskredieten. De laatste jaren hadden al deze Vlaamse diensten al ruim 7,5% bespaard… Dat is werkelijk een strop leggen ronde de nek van de Vlaamse overheidsdiensten. Daarbij zijn ze puur met de botte bijl te werk gegaan… niet gekeken naar efficiënte besparingen, maar gewoon lineair besparingen uitvoeren om maar aan die sommen te geraken… Minister Bourgeois, een andere N-VA-er, gaat er prat op dat hij ruim een miljard euro gespaard zal hebben bij de Vlaamse overheidsdiensten over heel zijn termijn als Minister van ambtenarenzaken. Da’s durven!

Vonk: welke gevolgen heeft dat in de dagelijkse werking?

YB: Een regelrechte afbouw van tewerkstelling uiteraard en logischerwijze zal dit zich laten voelen in de dienstverlening naar de burger toe… de gewone ambtenaar en de gewone burger worden weerom het kind van de rekening… dit kunnen we niet langer meer met lede ogen aanzien. Daarnaast wordt de deur opengezet naar uitbesteding van een aantal taken… ik noem het “privatisering”… pure rechtse ideologie, N-VA trekt hier duidelijk aan de touwtjes. Ze maken hun natte dromen waar! En uiteraard komen hun vriendjes uit de private sector ruimschoots aan hun trekken… De VDAB is een sprekend voorbeeld van deze politiek. Wij zijn niet de enigen die het zeggen: het Rekenhof heeft recentelijk een audit gedaan en vastgesteld dat de uitbestedingen van taken ondoordachtzaam uitgevoerd werd. Ze kostte veel meer, dan indien de VDAB dit in eigen beheer zou gedaan hebben en de resultaten zijn heel pover… om niet te zeggen slecht! De slogan “wat we zelf doen, doen we beter” zou men beter begraven… Dat slaat nog enkel op het regeringsbeleid van privatiseren: wat N-VA zelf doet, kan geen enkel andere partij slechter doen! Zelf beweren ze dat ze tovenaars zijn want hun nieuwe slogan luidt “meer doen, met minder”. Dat moeten ze eens aan onze gezinnen uitleggen hoe je met minder, meer kan doen! Da’s quatsch… Zelfs kleine kinderen weten dit.

Vonk: Zijn er naakte ontslagen?

Yb: Dat zou er nog aan mankeren… natuurlijke afvloeiingen. Maar het is een algemeen geheim dat lijsten aangelegd worden van personeel dat te veel ziek is, minder presteert dan anderen, … dat zegt genoeg. Niet enkel binnen de VDAB, maar ook bij andere Vlaamse overheidsinstellingen heeft men dezelfde ervaringen. Ook regent het nu ineens overal negatieve evaluaties. Ik heb er zo een meegemaakt waar iemand gewoon effectief zwart gemaakt wordt in haar evaluatie: dat ze negatief ingesteld is en geen directiebeslissingen kan aanvaarden, dat ze anderen aanzet tot verzet! M.a.w. ze willen makke ambtenaren hebben, jaknikkers die gewoon zwijgen, ook als onrechtvaardigheid binnen de organisatie welig tiert, als steeds opgevoerde werkdruk het personeel te veel wordt. De evaluatie was naar vorm en inhoud totaal slecht opgemaakt… maar als contractuele sta je nergens… an easy target… gelukkig hebben ze haar niet ontslagen… (weer boos) Gelukkig, ja als je dat gelukkig kan noemen, ze wordt nu gewoon weggepest uit de dienst, als een rotte appel behandeld. Het kind draait over haar toeren en zit nu effectief ziek thuis! De vakbond probeert nu een nieuwe taak, een nieuwe job of een nieuwe dienst voor haar te zoeken… Zo wordt er binnen de Vlaamse overheid werk gemaakt om vlug 2.500 afvloeiingen op “natuurlijke wijze” te bekomen! Bravo!

Vonk: Maar wie gaat dan dit verlies aan werkkracht compenseren?

Yb: Laten we nog eens terugkomen op het fenomeen “uitbesteding”. Bv. bij de VDAB worden begeleidingen en sommige opleidingen schaamteloos uitbesteed aan private instellingen. Zo worden taken die VDAB jarenlang feilloos en efficiënt uitgevoerd heeft, leukweg cadeau gedaan aan de privésector.  De overheidsdiensten volgen klakkeloos de wensen van de N-VA-ministers. En van leugens zijn ze niet bang… jaren worden we wijsgemaakt dat Europa ons verplicht een aantal diensten uit te besteden. Een percentage van taken MOET uitbesteed worden, zeggen ze.  Niks is minder waar… Europa heeft enkel een kader gecreëerd, dat overheidsdiensten toelaat, sommige taken, waarvoor ze geen expertise heeft, waarvoor ze niet gespecialiseerd is, waarvoor ze niet uitgerust zijn, uit te besteden. Ze leggen ons niks op, wij kunnen zelfs kiezen NIETS uit te besteden. Da’s een heel andere verhaal hé!

Vonk: Maar nu is de bom blijkbaar gebarsten. Het water staat jullie tot aan de kin.

Yb: Neen, niet tot aan de kin, eerder tot aan of voorbij de neus…  Voor de VDAB gaat het om 288 afvloeiingen,…hun taken worden uitbesteed aan de privésector. Tegelijkertijd komen er een aantal nieuwe taken voor het VDAB-personeel erbij (betere opvolging van vacatures, meer service naar bedrijven, interimkantoren, partners toe,... wat in se niet altijd slecht hoeft te zijn, maar waarvoor we in feite personeel te kort hebben). De uitbestede taken, wat eens tot onze core-businnes behoorde, komen niet meer terug. Wij verspelen onze expertise. Ook het Rekenhof geeft toe dat begeleiding en opleiding door de VDAB efficiënter is en goedkoper is dan ze uit te besteden! Ik zou zeggen met minder personeel, met minder gelden, worden meer taken uitbesteed, krijgt het personeel meer stress, meer ongenoegen, en komen ze meer in opstand tegen de gang van zaken. Er is een onweerlegbare relatie tussen afvloeiingen en uitbestedingen. De taken die de private sector overgenomen heeft, komen overeen met 287 bedienden. Dat is net eentje minder dan het aantal ambtenaren die bij VDAB moeten verdwijnen… als dat nu geen toeval is… Maar tegelijkertijd hebben we er natuurlijk taken bij gekregen. En ook dossiers die aan de privésector worden uitbesteed moeten eerst door ons voorbereid worden. Als ACOD zich beklaagt bij de gedelegeerd bestuurder dat het voor het personeel onmogelijk is dit tekort aan collega’s op te vangen, repliceert hij laconiek, dat ie als manager geen onoverkomelijk probleem ziet… Het personeel zal wat meer en harder moeten werken om dit op te vangen! Hij misprijst zijn eigen personeel en laat hen verstaan dat ze grote luiaards waren… en dit na jaren professioneel en verwoede inzet van begeleiders en instructeurs… een slag in ons gezicht! Stank voor dank… Nu is het hoogtijd om te reageren. Ik mag hopen dat overige Vlaamse overheidsdiensten het voorbeeld van de VDAB zullen volgen. Het ijs is gebroken, wie houdt ons nog tegen?

Vonk: Hoe is de verhouding onder de drie vakbonden?

Yb: SUBLIEM en ONTROEREND; schouder aan schouder stonden de leden van de drie vakbonden als één grote familie aan de deur van de VDAB te Brussel en lieten symbolisch 288 bootjes afvloeien naar de overzijde van de straat, naar de RVA, regelrecht naar de werkloosheid, de dieperik in… onder het triestig liedje dat het orkest ooit speelde toen de Titanic ten onder ging… heel de Vlaamse overheid gaat ten onder! Solidariteit oversteeg deze keer de ACOD… en zo hoort het, enkel samen kun je een vuist maken. We worden allemaal getroffen door deze onrechtvaardigheid!

Vonk: We duimen voor alle ambtenaren en hopen op een goeie afloop!

Yb: Dank je wel, kameraad!

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken