Er worden weer gretig bonussen uitbetaald aan de bankiers. De bonussen in het financiële centrum van Londen zullen dit jaar met 50 procent stijgen tot 6 miljard pond. Nochtans hadden de wereldleiders nog tijdens de top van de G20 plechtig beloofd om de megabonussen te beperken. De financiële markten zijn blijkbaar hersteld en de oude gewoonten zijn razend snel terug. Eigenlijk valt het te betwijfelen of die gewoonten ooit weg zijn geweest. De financiën van de rijken lijken zich te herstellen. Maar hoe zit het met onze financiën, deze van de gewone mensen?

Almaar meer mensen belanden bij het OCMW omdat ze problemen hebben met de betaling van basisuitgaven, zoals energie en huur. In 2008 dreigden 10.780 gezinnen uit hun huis gezet te worden, omdat ze de huur niet betaalden. Dat komt neer op 207 gezinnen per week. 8.600 mensen kregen een huurwaarborg voorgeschoten van het OCMW omdat ze die zelf niet konden bekostigen.

Het aantal gezinnen dat gedumpt werd door hun commerciële energieleverancier en bij de netbeheerder terecht kwam, steeg van 64.000 eind 2008 naar 75.000 vandaag. In 2008 moesten 70.000 mensen voor de Lokale Adviescommissie verschijnen, het orgaan dat beslist over het al dan niet afsluiten van de energietoevoer. Voor 2009 verwachten de netbeheerders ruim 81.000 probleemdossiers, of een stijging met 16 procent. Eind 2008 hadden 36.000 gezinnen in Vlaanderen een budgetmeter voor elektriciteit. Ondertussen zijn er al een dikke 38.000 budgetmeters actief.

Door de crisis kloppen ook meer mensen uit de middenklasse aan voor hulp, zegt het Rode Kruis. "Mensen kunnen hun leningen niet terugbetalen, gezinnen verliezen hun huis en baan en hebben gewoon geen geld meer om voedsel te kopen." Niet te verwonderen als je weet dat in België 1 op 7 onder de armoedegrens leeft. Dat is een totaal van anderhalf miljoen mensen.

De belangrijkste reden voor de stijging van de armoede is het groeiende aantal mensen die hun baan verliezen. In de volgende maanden gaat dit nog erger worden. De patroons maken hier gebruik van om de mensen die nog werk hebben, af te persen. In de scheikundige onderneming Bayer in Antwerpen wil de directie het duizendtal personeelsleden 5 weken extra doen werken per jaar. Voor niets! En dit mogelijk gedurende vier jaar. Wie durft er nog te beweren dat de crisis achter de rug is? Voor ons lijkt ze pas goed te beginnen!

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 319 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken