Sommige Antwerpenaren reageren gelaten op de plannen om hun stad te wurgen met een monsterlijk viaduct. "Daar is allemaal niets aan te doen, dat is allemaal al beslist". Maar dat is niet zo. Actie loont. Verzet werkt. Strijd brengt op. Aan het begin van de zomer dienden wij met 120 mensen uit mijn buurt een sterk onderbouwd bezwaarschrift in tegen de komst van een betonbreker in onze wijk. Met dank aan Jenny Van Den Eeden en de meisjes van showband Malisa die heel wat van het werk leverden. Vandaag halen we resultaat: het bouwconsortium Noriant trekt de vergunningsaanvraag in! Samen konden we de betonbreker uit onze wijk weren. Samen zullen we ook de Lange Wapper onder de grond krijgen!

Noriant trekt aanvraag vergunning voor betonbreker in

Noriant, het aannemersconsortium dat de Oosterweelverbinding met Lange Wappertracé moet bouwen, ziet af van zijn plannen om een betonbreker te installeren aan de Ten Eeckhovelei in Deurne.

Lode Francken, projectdirecteur van Noriant, bevestigt dat de bouwgroep de milieuvergunningsaanvraag heeft ingetrokken. "Wij proberen tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de buurtbewoners."

Om het betonafval dat tijdens de bouw van de Oosterweelverbinding vrijkomt te kunnen verwerken, wilde Noriant een enorme betonbreekinstallatie plaatsen aan de Ten Eeckhovelei in Deurne. Volgens ramingen van Noriant zelf moet de installatie 8.800 ton puin per maand verwerken.

120 decibel

De plannen van Noriant stuitten op hevig verzet in Deurne. 120 buurtbewoners dienden een bezwaarschrift in, omdat ze vreesden dat hun buurt onleefbaar zou worden door stof, trillingen en lawaaioverlast. De betonbreker, die in Deurne op 30 meter van de huizen zou worden ingeplant, produceert een geluidsniveau van 100 tot 120 decibel.

Het stadsbestuur van Antwerpen leverde een negatief advies af voor de installatie van betonbreker, maar uiteindelijk beslist de Provincie Antwerpen over het toekennen van de milieuvergunning. "We hebben een brief naar de provincie gestuurd waarin wij meedelen dat we afzien van onze aanvraag voor de milieuvergunning", aldus Lode Francken van Noriant. "We willen tonen dat we rekening houden met de verzuchtingen van buurtbewoners. Waar de betonbreker dan wel zal worden ingeplant, kan ik nog niet zeggen."