In aanloop naar de bijeenkomst van SP.a-Rood op 11 maart in Brussel vragen we aan enkele mensen: waarom kom je naar de bijeenkomst van SP.a-Rood? We vroegen het ook aan Jan Meeuwens, voorzitter SP.a Evere en lid uitvoerend bureau BBTK-BHV.

“Tegelijkertijd met het ontstaan van SP.a Rood, een nieuw links elan binnen de partij, in de context van de polemiek rond het Generatiepact, werd de roep om de huidige partijlijn terug te ijken aan de socialistische grondbeginselen opnieuw hoorbaar.”

“Het ideologische congres van SP.a, waarvan het eerste luik wordt georganiseerd op 18 maart, is wellicht het belangrijkste congres van de laatste decennia. Daarom wil SP.a Rood actief zijn stem laten horen op dit congres via amendementen op de voorgestelde beginselverklaring. De voorbereidende bijeenkomst van SP.a Rood is hiervoor niet enkel een generale repetitie, maar ook de gelegenheid om de 'echte' linkse krachten binnen onze partij te verzamelen.”

“Het succes van de 'linkse herbronning' van SP.a Rood wil als opstap fungeren, voor zij die door de vervreemding van de partijtop vaak moegestreden op hun linkse honger blijven zitten, om opnieuw van de SP.a het platform bij uitstek te maken om de sociale strijd een rode gloed te geven, die velen veel te vroeg als voer voor geschiedkundigen willen klasseren.”

“11 maart moet van SP.a Rood een erkende tendens maken waar binnen de SP.a rekening zal mee gehouden worden. Niet in het minst omdat deze tendens haar kracht put uit een diversiteit aan links pluimage. Deze bijeenkomst is dan ook de gelegenheid om die diversiteit in de verf te zetten en de critici die SP.a Rood graag minimaliseren als een politieke ééndagsvlieg de mond te snoeren.”

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken