We publiceren hier een verslag van het piket bij het station van Hasselt + een reeks foto’s van diverse piketten in Limburg.

Op vrijdagochtend 7 oktober lag het Spoor en gedeeltelijk de Lijn in Limburg stil. Aan het station van Hasselt waren dan ook heel wat militanten van het Spoor aanwezig.

Volgens Roland Meyers (gewestelijk secretaris) was het zeer opmerkelijk dat er heel wat jongere militanten aanwezig waren. Het was een geslaagde actie want er reden geen treinen en slechts enkele bussen. Roland Meyers legt uit dat deze staking eigenlijk over veel problemen gaat: “Onze staking is op te delen in twee onderdelen. Enerzijds onder ABBV met de problematiek van de eindeloopbaan. Anderzijds willen we ook de scheefgegroeide situatie bij het Spoor rechttrekken.” Voor veel loontrekkenden ging deze nationale staking inderdaad om meer dan alleen het brugpensioen.

Hieronder publiceren we foto’s van de piketten bij Station Hasselt, De Lijn stelplaats Hasselt, Carrefour Kuringen, Gevangenis Hasselt, Ex-Philipsterrein Hasselt en Post Genk. Met dank aan André Pues!

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken