Staf Van Lint zit in het SP.a-bestuur van Edegem. Hij werkt bij Agfa Gevaert en staakte als ABVV-syndicalist mee tegen het ‘Generatiepact’. Samen met André Van Ekelenburg komt hij bij de verkiezingen in Edegem op voor SP.a Rood.

Waarom SP.a Rood?

Omdat SP.a, vooral de leiding en dan vooral Vande Lanotte, zich gekant heeft tegen de vakbonden. Hij is vergeten wat zijn achterban is, van wie hij zijn stemmen haalt. Toen is SP.a Rood opgestart en verschillende van onze leden zeiden dat ze daar bij gingen. Van het SP.a-bestuur van Edegem zijn er twee bij gegaan. SP.a Rood gaat meer terug naar de bron van de SP.a. Ze willen de werkende mens terug centraal stellen. Gedaan met het op hoog niveau spelen, maar terug naar de mensen in de straat horen en proberen dat te verwezenlijken. Daarom heb ik gekozen voor SP.a Rood.

Er wordt vaak gezegd dat SP.a geen partij meer is van de arbeiders en bedienden. De partijleiding voert in de regering vaak een beleid dat indruist tegen de belangen van werkende mensen. Toch ben jij als syndicalist, net zoals verschillende anderen, nog steeds actief in de SP.a. Waarom?

Ik wil het duidelijk stellen: we delen wel hetzelfde huis maar slapen niet in hetzelfde bed. En daarmee verwijs ik naar de SP.a-leiding. Wij denken met onze afdeling in Edegem toch nog iets te kunnen doen voor de gewone burger. Er zijn al verschillende projecten verwezenlijkt door onze mandataris [André Van Ekelenburg, nvdr]. Dat gaat van specifieke parkeerplaatsen voor mindervaliden tot het doortrekken van de tramlijn. Maar nationaal kan ik mij niet vinden in het beleid van de leiding.

Natuurlijk, 80 à 85 procent van de bevolking weet ineens nog niet dat SP.a Rood bestaat. Daar gaan wij volgende week verandering in brengen. Dan komen we naar buiten met het pamflet van de SP.a-Roodkandidaten in en rond Antwerpen. Die zullen aan verschillende grote bedrijven uitgedeeld worden, in Edegem, Mortsel en de Antwerpse haven. Mensen zullen dan zien dat er iets nieuw bij is. We hopen zo hun nieuwsgierigheid te wekken.

Maar geen nieuwe partij?

Ik denk dat we als groep binnen de partij meer druk kunnen uitoefenen op de leiding en op het beleid dan dat we nog eens een andere partij gaan oprichten. Op de duur zien de mensen door het bos de bomen niet meer. Dan moet je al zo’n sterke campagne hebben en sterke punten dat je de rest allemaal van de kaart veegt en dat is niet op één jaar opgezet. Als ‘drukkingsgroep’ in de partij kunnen we meer verwezenlijken.

Wat is jouw programma als kandidaat bij de verkiezingen? Hoe wil je de werkende mensen verdedigen?

In Edegem is het dringend nodig om terug naar de wijken te gaan. Er zijn bepaalde wijkcomités die momenteel wel degelijk werk leveren, maar dat is gewoonlijk naar aanleiding van bepaalde projecten. In de oudere wijken gebeurt er heel weinig qua wijkwerking en inspraak voor de wijk. Daar zijn allemaal kleine wrevels. Een voetpad dat slecht ligt, slecht onderhoud van de bomen enzovoort. Die komen niet op het gemeentebestuur en als ze er komen dan hebben ze geen effect op de werking van de gemeentediensten. Wij willen dat dit wel op het gemeentebestuur komt en dat dit deel uitmaakt van een werkagenda.

Maar wij ijveren vooral voor betaalbaar wonen in Edegem. In praktisch alle gemeentes rond Antwerpen zijn de prijzen schrikbarend. De jeugd moet wegtrekken naar andere gemeentes die verder weg zijn omdat de huurprijzen echt de pan uitswingen. Om een voorbeeld te geven. Ik woon in de Oude Elsdonk, een zogezegde tuinwijk, een gewone arbeiderswijk eigenlijk. Op twintig jaar tijd is de kostprijs van een huis daar vertienvoudigd. En de lonen zijn niet vertienvoudigd! Heel Edegem is bijna onbetaalbaar geworden voor gewone mensen. Ze huppelen ook achterop met hun bouw van sociale woningen.

Staf Van Lint: 13de plaats SP.a gemeenteraad Edegem
André van Ekelenburg: 15de plaats SP.a gemeenteraad Edegem

Tijdschrift Vonk

Vonk 323 layout 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken