Op 26 en 27 maart 1886 schoot de Burgerwacht (de toenmalige rijkswacht), mijnwerkers, staalarbeiders, glasbewerkers en werklozen dood, in Roux bij Charleroi. Ze waren in opstand gekomen tegen de miserie, de werkloosheid en de onrechtvaardigheid. Er volgde een zware repressie tegen de werkers en de bevolking. Daar was vooral de glasarbeidersvakbond “Union Verrière” het slachtoffer van: vakbondsleiders Falleur en Schmidt werden veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. Hun misdaad was niet hun persoonlijke deelname aan vernielingen van machines of brandstichting van kastelen van bedrijfsdirecteurs, maar wel de oproep tot staking en de steun aan de betogers. Vanaf 1887 stemde de burgerij een bijzondere wet om syndicalisten te criminaliseren die het aandurfden om de arbeiders op te roepen zich te verzetten tegen de wandaden van het kapitalisme. Artikel 66§4 werd in het Strafwetboek ingevoerd als antwoord op de stakingen en de opstand van 1886: “Als daders van een misdaad of wanbedrijf worden gestraft (…) Zij die, hetzij door woorden in openbare bijeenkomsten of plaatsen gesproken, hetzij door enigerlei geschrift, drukwerk, prent of zinnebeeld aangeplakt, rondgedeeld of verkocht, te koop geboden of openlijk tentoongesteld, het plegen van het feit rechtstreeks hebben uitgelokt, onverminderd de straffen die bij wet bepaald zijn tegen de daders van aanzetting tot misdaden of wanbedrijven, zelfs voor het geval die aanzetting zonder gevolg is gebleven. ...”

Sinds 1998 worden 13 syndicalisten van Clabecq vervolgd door de Justitie, op basis van dit artikel 66§4, dat zo een patronaal wapen wordt om sociale conflicten te criminaliseren en de vakbondsafgevaardigden die in het kader van hun syndicaal mandaat hun verantwoordelijkheid nemen, voor de rechtbank te dagen. Van bij de start van dit proces hebben syndicale verantwoordelijken het gevaar aangeklaagd van deze rechtszaak voor de syndicale vrijheden. Een oproep van BBTK-ABVV Brussel-Halle-Vilvoorde verklaarde: “Het Clabecq-proces: Solidariteit voor alles ! (…) Over de aanpak van het conflict rond de Forges de Clabecq kunnen uiteenlopende analyses gemaakt worden. Voor de ondergetekenden blijft echter dat elke repressie tegen de belangrijkste actoren een ernstige aantasting zal betekenen van de arbeidersbeweging en van de democratische beweging in haar geheel, alsmede een gevaarlijk precedent op juridisch vlak. (...) Een proces dat de balans zou maken van het geweld en de onrechtvaardigheden van ons bestel jegens de werknemers en de werklozen, zouden wij wel kunnen onderschrijven ! Maar het is onaanvaardbaar dat stakers die voor de tewerkstelling strijden gelijkgesteld worden met delinquenten van gemeen recht. Wij stellen ons dus solidair op met diegenen die, omdat ze een vakbondsstrijd hebben gevoerd, het mikpunt zijn van de repressie. (…)”

Het proces zit nu in de laatste fase. De juridische instantie die de zaak Clabecq behandelt is reeds het Beroepshof. Er zal dus geen beroep meer kunnen aangetekend worden tegen de uitspraak die in de eerstkomende weken zal uitgesproken worden. Wij begrijpen ten volle de reactie van een ABVV-delegee van Caterpillar, enkele dagen geleden voor de Rechtbank in Brussel: “Als die van Clabecq veroordeeld worden zullen de werknemers van Clabecq niet met hun handen in de broekzakken blijven zitten!”. Het is onaanvaardbaar dat op basis van éénzijdige en onrechtvaardige wetten daterende van een periode waar het Algemeen Stemrecht niet eens bestond, het gerecht nu een anti-democratische klassejustitie wordt. We laten onze stem horen om de syndicale en politieke vrijheden te verdedigen die nodig zijn om de belangen van de werknemers te vrijwaren. De martelaren van de arbeidersklasse zijn niet gestorven om vandaag toe te laten dat de sociale verworvenheden en de rechten van de werkende bevolking met de voeten worden getreden !

Deze tekst is mede-ondertekend door de volgende syndicale secretarissen en afgevaardigden: Paul Lootens, Christian Viroux, Carlo Briscolini, Robert Lacroix, Thierry Tonon, Anne Dombrecht, Marc Bourguet, Jean-Pierre Meyers, René Van Cauwenberge, Dominique Fervaille, Jean-Luc Bosmans, Victor Martin, André Beauvois, Michel Grovonius, Gust Haverbeke, Jean-Marie Piersotte, Eric Devriese, Christian Bianchini, Gilberte Chartier, Jacques Brouckaert, Antonio Cocciolo, Albert Faust, ... (ondertekenaars op 27/03/2002)

Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; tel/fax: 071/37 03 76

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken