De Levi’s werknemers hebben een paar drukke actieweken achter de rug. We volgden in het bijzonder het reilen en zeilen van Levi’s Deurne. Daar betoogden de arbeid(st)ers ondanks drie weken van economische werkloosheid -die reeds waren aangevraagd voor de sluitingsbeslissing- op 23 oktober in Frankrijk, op 25 oktober op de BVV-betoging in Charleroi, op 29 oktober in Deurne zelf en voerden zij op 4 november een pamfletten- en petitieactie in het Wijnegem Shopping Center, daarin gesteund door militanten van de Studentenvakbond. Op 13 november wordt er naar de "zusterfabriek" in Wervik getrokken.

In de marge van de actie te Wijnegem vond er tevens een ontmoeting plaats tussen de syndicalisten van Levi’s La Bassée in Frankrijk en dezen van Deurne. Een ontmoeting die eindelijk de basis legt voor gecoördineerde vakbondsactie over de Frans-Belgische grens heen. Bovendien had Vonk een gesprek met deze Frans-Belgische initiatiefgroep die bestaat uit Gerard Druaert en Vladimir Nieddu van CFDT, Catherine Bombart van CGT, Chantal Berardi van CFTC, Suzanne Mandemaker en Brenda Strijbos van ACV en Nicole Maes en Najat Boucham van ABVV (CFDT, CGT en CFTC zijn de drie belangrijkste vakbonden bij Levi’s in Frankrijk, respectievelijk van socialistische, communistische en christelijke strekking). Gezien de omvang van het gezelschap weten we niet juist meer wie er wat gezegd heeft tijdens het gesprek en refereren we in het interview naar de hele groep.

In welk stadium bevindt de strijd zich momenteel (4/11)?

In België legt de wet minstens vier bijeenkomsten op van de ondernemingsraad alvorens de directie een beslissing mag nemen. We zitten nu al over dat aantal zodat het verdict elk ogenblik kan vallen, waarna er een periode ingaat van dertig dagen onderhandelen. Het management heeft in elk geval alle syndicale alternatieven op de sluiting verworpen. Maar we hebben wel de indruk dat Levi’s wacht op de uitspraak van de experten in Frankrijk. In Frankrijk is het zo dat men niet tot sluiting mag overgaan zolang de vakbonden nog geen "neutrale" economische informatie hebben gekregen en die moet komen van externe experten. Deze Franse experten zouden echter tot de vaststelling gekomen zijn dat ze geen besluit kunnen treffen over La Bassée alléén omdat deze fabriek deel uitmaakt van een "cluster", een samenwerkingsverband met de Belgische fabrieken. Zij vragen daarom de aanstelling van Europese experten die hun oordeel vellen over heel de groep van vier met sluiting bedreigde fabrieken.

Zou zo’n Europese expertise in jullie voordeel of in jullie nadeel spelen?

In ons voordeel. De timing in de Belgische en Franse fabrieken zou daardoor gelijk beginnen lopen waardoor gemeenschappelijke actie gemakkelijker wordt. Bovendien geeft de Franse wetgeving meer tijd: na de beslissing van de experten hebben we dan nog 49 dagen om tot een vergelijk te komen. En tijd speelt in ons voordeel gezien de van dag tot dag sterker wordende solidariteit met Levi’s.

Wie beslist er over zo’n Europese expertise?

Europees commisaris Karel Van Miert. De vakbonden hebben zo’n expertise aangevraagd via de Europese ondernemingsraad, en ook de Franse regering staat er achter. De Belgische regering echter niet!

Gooit het "bod" van de West-Vlaamse textielbaron Bruynooghe op de vestiging in Wervik geen roet in het eten van de gemeenschappelijke strijd of vinden jullie deze ontwikkeling positief?

We hebben sterk onze twijfels over de toekomstgerichtheid van dit voorstel. Ten eerste garandeert de groep JJ fashion van Bruynooghe bij nader inzicht niet dat er tweehonderd mensen terug aan de slag zouden kunnen (nu werken er in Wervik 260 mensen) zoals sommige kranten eerder schreven. Bovendien is het nog maar de vraag tegen welke arbeidsvoorwaarden de fabriek dan terug zou worden opgestart. Kortom het is te vroeg om over een uitverkoop te onderhandelen. Levi’s zelf moet zijn verantwoordelijkheid nemen en oplossingen zoeken binnen de groep.

De coördinatie van de strijd in de vier vestigingen komt wel erg laat op gang…

Een eerste poging van de Franse kameraden om ons bij elkaar te brengen op 26 oktober in Lille is volledig de mist ingegaan, en die mist bevindt zich blijkbaar ergens in de hogere regionen van de textielvakbonden. Er werd de delegees en de militanten toen afgeraden om op de uitnodiging in te gaan omdat "het nog te vroeg was " (!!) en "omdat er geen duidelijk agenda bepaald was" (!!!). Maar nu zetten we door: de datum van 16 november werd vooruitgeschoven en de kameraden van het ACV zullen trachten een zaaltje mét vertaling te bemachtigen in Gent, wat voor iedereen zowat centraal ligt. De Franse kameraden brengen binnenkort een actie- en infokrant uit van vier bladzijden die we misschien in het Nederlands gaan vertalen als het steuncomité in oprichting ermee akkoord gaat, en er wordt dus ook een "steuncomité van prominenten" opgericht rond het behoud van Levi’s.

Wat kan de "buitenwacht" doen om jullie te steunen?

Ten eerste vragen we aan iedereen met een beetje of veel naam en faam of verantwoordelijkheid om de steunoproep te onderschrijven. Als dit van de grond komt zullen er ook vergaderingen van sympatisanten worden georganiseerd. Er zijn al verschillende politieke partijen en sociale organisaties die ons gevraagd hebben bij hen te komen spreken. Ook dat voorbeeld mag verder worden gevolgd. We willen ook de talrijke syndicale delegaties danken die ons steunbetuigingen stuurden en we hopen er nog te mogen ontvangen.Maar natuurlijk is er een belangrijke taak weggelegd voor politici van partijen die de werkende klasse heten te verdedigen. Zij zouden een véél duidelijker standpunt moeten innemen voor het behoud van onze fabrieken dan wat tot op heden het geval was.

Solidariteitsmoties en -initiatieven: contacteer Dominik Daggelinckx, ABVV-Levi’s Deurne, De Aard 50, 2930 Brasschaat, (03)651 73 58.

Naschrift: In opvolging van de vraag van de Levi’s militanten richtte Vonk een verzoek aan de Antwerpse SP-burgemeester Leona Detiège om de zaak op het partijbureau van de SP ter sprake te brengen en om de oproep te ondertekenen. Wij houden u verder op de hoogte…

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken