Walter Pauli schrijft in een opiniestuk over de sp.a (12/09) dat de politieke boodschap van kandidaat-voorzitter Erik De Bruyn “niet modern overkomt”. Om die stelling te staven verwijst hij naar het pleidooi van De Bruyn om de energiesector te nationaliseren. Punt. Wij krijgen geen verdere uitleg waarom nationalisatie oubollig zou zijn. Dat is blijkbaar een te aanvaarden axioma.

Nochtans is dit bij nader inzien helemaal niet zo’n gek idee. De uitleg van Erik De Bruyn in DM van de dag voordien klonk zeer redelijk. Iedereen kan toch zien wat de privé aanvangt met de energiesector? De prijzen stijgen, mensen kunnen hun factuur niet betalen en op wereldschaal woeden er zelfs regelrechte oorlogen wegens het privé-bezit van energie. Is het dan zo raar om deze sector aan de privé te ontnemen en aan de gemeenschap te geven? Kunnen we er niet beter zelf over beslissen als de privé er toch zo’n boeltje van maakt?

In tegenstelling tot wat Walter Pauli beweert gaat het socialistische verhaal van Erik De Bruyn veel verder dan “de eigen navel van de socialisten”. Het is een boodschap die niet alleen Vlaanderen maar zelfs de hele wereld zou kunnen begeesteren, als mensen zonder vooroordelen kunnen luisteren.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken