Vandaag 26 oktober werd opnieuw actie gevoerd aan de openbare bibliotheek van Deurne. Aanleiding is de zoveelste besparingsronde bij de Stad Antwerpen waardoor personeel aan de deur wordt gezet en de dienstverlening niet meer kan worden gegarandeerd.

De problematiek is bij de lezers van dit blad en deze website genoegzaam bekend. Sedert decennia wordt de Antwerpse openbare dienstverlening afgebouwd ten gevolge van de stadsschuld. Steeds meer werk moet worden verricht met steeds minder personeel.

Voorlopig is de leiding van ACOD-LRB nog niet te bewegen tot een gemeenschappelijke actie van al het getroffen personeel bij Stad en OCMW. Ook de betoging van de sociale werkers op 19 oktober laatstleden werd helaas niet gesteund door ACOD-LRB. Begrijpe wie kan. Het ordewoord luidt dat er 'speerpuntacties' gevoerd moeten worden in de verschillende diensten.

Hoewel de bibliotheken zelf vragende partij zijn voor een meer omvattend ordewoord, geven zij met verve gevolg aan de oproep tot speerpuntacties. Twee weken geleden sloot de jeugdafdeling van Deurne haar deuren omdat de personeelsleden weigeren om in overuren diensten over te nemen van weggevallen collega's. Vorige week werd actie gevoerd aan de openingsreceptie van de Week van de Openbare Bibliotheek.

Vandaag was het de leeszaal van de bib van Deurne die dicht bleef. De volgende weken kunnen dat weer andere afdelingen zijn.

Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om aan alle bezoekers de problemen uit te leggen en hen de gelegenheid te geven een protestbrief gericht aan het college te tekenen. Zowat tachtig procent van de bezoekers reageerden positief en velen ondertekenden ook de brief.

Dit bewijst dat het stadspersoneel vertrouwen kan hebben in het publiek als bondgenoot. Indien we ons voorlopig tot 'speerpuntacties' moeten beperken, dan is het verstandig ons daarbij toe te spitsen op de diensten aan het publiek. De vakbondsleden op interne diensten kunnen dan worden ingezet om deze publieke speerpunten te ondersteunen. Tekst en uitleg geven aan de mensen vergt immers veel werk. Maar het loont de moeite!

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken