lidlstaaktProficiat aan alle actievoerende werknemers van Lidl die door hun verbeten stakingsacties een klinkende overwinning hebben behaald.

De N-VA noemt jullie ‘krapuul’ - jullie zijn ons lievelingskrapuul!

De spontane stakingsacties hebben zich snel uitgebreid, met als orgelpunt de actiedag van maandag 30 april waarop meer dan 100 winkels en alle distributiecentra sloten. Via de massaal opgevolgde stakingsdagen, over de taalgrens heen, hebben jullie afgedwongen wat met onderhandelingen niet kon worden bereikt. Per eenheid zal er 42uur extra arbeidstijd (nieuw personeel) worden ingezet. En dit keer met garanties dat het daadwerkelijk zal gebeuren. Een klinkende overwinning, door te slaan waar het pijn doet: in de winst van Duitslands rijkste Dieter Schwartz. Zonder jullie arbeid, zouden de Schwartzen van deze wereld nooit zo rijk zijn, zou er geen enkele Lidl-winkel functioneren. Dat hebben jullie in de praktijk getoond. Nu moeten deze maatregelen nog ‘verankerd’ worden in de nieuwe CAO (collectieve arbeidsovereenkomst), zoals BBTK Lidl terecht stelt.

De stakingen bij Lidl-België hebben ook een internationale betekenis. Ook in Portugal en Frankrijk zijn er acties bij Lidl aan de gang. Ook daar wordt het 'business model' van Lidl, zoals de media het zo schromelijk beschrijft, in vraag gesteld.

De overwinning van de stakende werknemers van Lidl, is een overwinning voor alle werkenden. Zeker voor diegenen die vastgebonden zijn aan ‘flexi’-contracten en onder enorme arbeidsdruk staan. De staking bij Lidl toont aan dat die uitbuiting niet zonder meer aanvaard moet worden. Er valt tegen te strijden. Als de collectieve (stakings-)actie sterk en vastberaden genoeg is, loont die strijd. Who’s next!?