Dag en nacht staat er nu een piket voor de deuren van de Brusselse chocolatier Godiva. Nochtans zijn het deze keer niet de arbeiders die staken maar de baas. De vakbonden vrezen immers dat de productie van de vestiging in Koekelberg weggesmokkeld wordt door de directie. De in- en uitgangen van het bedrijf worden daarom goed in de gaten gehouden door de actievoerende pralinemakers.  Het vertrouwen van het personeel in de directie is helemaal vervlogen. Gisteren in de televisieberichtgeving of deze morgen in de kranten beschuldigde de directie een aantal personeelsleden en een aantal delegees van gewelddadig gedrag. In de Franstalige beurskrant  (His Masters Voice?), L’Echo, beweerde de operationele directeur, Peter Van Ingelghem, dat de vakbonden de nooduitgangen hadden afgesloten, met vorkliften hebben gedreigd en lampen tegen de grond hadden gegooid in het bedrijf. Hiermee rechtvaardigt de directie de ‘tijdelijke’ sluiting van het bedrijf.  De arbeiders en de delegees zijn hierover verbolgen.

De vaak gehoorde slogan voor de deuren van Godiva was ‘ Wij zijn niet gewelddadig’.  Het personeel wordt duidelijk gecriminaliseerd door de directie. De politieaanwezigheid binnen het bedrijf begin deze week wordt ook op de korrel genomen door Dirk Lagast, SP.a gemeenteraadslid van Koekelberg, eveneens actief in SP.a Rood. In een brief aan de burgemeester en aan de schepenen van de gemeente Koekelberg schrijft hij: “Vandaag vernam ik dat de werkgever overgegaan is tot een lock-out van de werknemers van dit bedrijf: niet alleen de negentig bedreigde werknemers zijn hiermee getroffen, maar evenzeer de 270 anderen. Bovendien is mij gemeld dat reeds gisteren – dinsdag 6 april 2010 – politie aanwezig was in het bedrijf om mogelijke syndicale acties te bemoeilijken of te verhinderen. Indien dat geval was, wil ik hiertegen fel protesteren. Indien de politie werd ingezet op de bedrijfsterreinen tijdens dat sociaal conflict kan er allesbehalve van een neutrale houding gesproken worden. M.i. kan de politie alleen ingezet worden om de openbare veiligheid te handhaven: d.w.z. niet op het bedrijf en zeker niet om een sociaal conflict te beslechten.”

Maar de intimidatie van de directie en haar leugens verzwakken de strijdlust niet. Vandaag worden de piketten nog beter en strakker georganiseerd dan voordien. Na een lekker ontbijt was er deze middag een heuse barbecue voor het honderdtal actievoerders. De jonge kinderen van de arbeiders ervaren in deze vakantieperiode hun syndicale vuurdoop. Allerlei muziekinstrumenten – vandaag zelf een jachthoorn! – zorgen voor de nodige ambiance. De solidariteit van andere bedrijven komt ook op gang. De oproep die gisteren circuleerde, onder andere via het ‘het intersyndicaal pact’ (zie www.syndicaal-pact-syndical.be/www.syndicaal-pact-syndical.be/) , zorgde voor de eerste solidariteitsbezoeken uit andere bedrijven.

Er is echter meer solidariteit nodig. Een oproep in die zin gedaan door de vakbondcentrales van ACV en ABVV zou kunnen rekenen op een goede respons in de andere bedrijven. We vrezen dat de ‘bedenktijd’ die de directie vraagt om haar lock-out op te geven nog een tijdje kan duren. Enkel de solidariteit kan Godiva op andere gedachten brengen. Ondertussen moeit Joëlle Milquet, minister van Werk, zich met de zaak. De vakbonden zijn natuurlijk vragende partij om aan tafel te gaan zitten. Maar niet om zomaar een sociaal plan te slikken. De vakbonden willen dat de banen worden gered bij Godiva. De directie beweerde tot nu toe halsstarrig dat er een slechts één oplossing mogelijk was, namelijk de sluiting van de verpakkingsafdeling en het verlies van 90 banen.  

Enkel georganiseerde druk kan de houding van de directie ombuigen.  Kom daarom allemaal morgen opnieuw naar het piket van Godiva vanaf 6 uur in de Wapenstilstandstraat 5 in Koekelberg (Metro Simonis).

Tijdschrift Vonk

Vonk 323 layout 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken