Elk jaar publiceren wij tegen betaling in ons blad Vonk groeten voor 1 mei. Dat zijn boodschappen vanuit de vakbeweging en de linkerzijde gericht aan onze lezers. Het is illustreert onze banden met de arbeidersbeweging. Tegelijk is het een vorm van sponsoring waardoor we de stem van het marxisme luider kunnen laten klinken.

De ABVV-delegatie van het metaalbedrijf Crown in Deurne heeft dit jaar als meigroet een hele brief opgesteld, die we u niet willen onthouden.


Kameraden Metallo's,

De afgelopen maanden hebben wij allen kunnen merken dat het debat over de dalende koopkracht onder ons, arbeiders, steeds heviger werd. Heviger in de zin dat velen onder ons het beu werden om steeds meer te moeten betalen voor onze dagelijkse en elementaire basisbehoeften. We kunnen hier ook de samenloop optekenen met de invoering van de euro, waardoor prijzen steeds werden afgerond, meestal in het nadeel van de consument.

Ja, we kunnen begrijpen dat de grondstofprijzen stegen, waardoor de productie van levensmiddelen duurder werd.

Ja, we kunnen begrijpen dat door een toename van de industrie in achtergestelde landen, zelfs continenten, de vraag naar vlees en een diverser dieet steeds groter werd.

Ja, we kunnen begrijpen dat op alle vlakken het leven dus duurder werd de afgelopen jaren.

We begrijpen echter niet dat door het principe van de vrije markt het merendeel van de overheidsbedrijven steeds verder geprivatiseerd werd met als rechtstreeks gevolg enorme prijsstijgingen en een achteruitgang van de dienstverlening voor de consument. Waarom moeten zaken met een grote maatschappelijke waarde worden geprivatiseerd? Is het niet de taak van een overheid om basisbehoeften als verwarming, drinkwater, voeding en we durven vandaag zelfs communicatie noemen, te verstrekken aan de bevolking? En dit aan een zo laag mogelijk bedrag. Dit kan enkel gebeuren door een socialistische, solidaire overheid en niet door de steeds rechtser wordende regering van vandaag en morgen.

Ja, we kunnen uiteraard begrijpen dat vele collega's in opstand kwamen en ijverden voor een verhoging van hun koopkracht. Dat dit een succes is gebleken, was duidelijk te merken in de media, ook voor ons bij Crown Verpakkingen in Deurne. We betreuren echter dat deze acties zich hoofdzakelijk in de metaalsector hebben afgespeeld, maar beseffen dat wij een zeer strijdbare sector zijn met oog voor de rechten van alle arbeiders. Dit alles illustreert dan ook dat het een vanzelfsprekendheid zou moeten zijn dat de kleinste bedrijven eveneens een vakbondsafvaardiging zouden moeten krijgen. Zo zou ook deze, toch grote groep van mensen kunnen opkomen voor hun rechten, zoals zo velen metallo's onder ons hebben gedaan!

Ontwaakt verworpenen der aarde!!!

ABVV Crown

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken