Hieronder vindt u de talrijke meigroeten die we voor de 1-mei-editie van ons tijdschrift hebben ontvangen. Zoals u kunt zien komen een groot aantal meigroeten van centrales en gewesten van het ABVV, linkse socialisten en verenigingen waar we regelmatig mee samenwerken. Belangrijk dit jaar is het feit dat zeven syndicale bedrijfsdelegaties ons hebben aangeschreven, waaronder de opmerkelijke boodschap van de delegees van Crown Cork. Deze meigroeten zijn een aanduiding van de ‘roots' die Vonk heeft weten te planten in de vakbeweging na jaren geduldig maar koppig politiek werk.

We willen de volgende anekdote nog kwijt. Op de 1-meistoet van Antwerpen wist een vakbondsdelegee ons het volgende verhaal te vertellen. "Caroline Gennez was onlangs op bezoek bij de ABVV-militanten van een groot bedrijf in de haven. Kwestie van de polsslag te voelen bij de achterban. Op een bepaald moment stelt iemand haar de vraag hoe het eigenlijk zat met SP.a Rood. ‘SP.a Rood', repliceerde Caroline ‘maar dat is maar een klein groepje van veertig man in de partij'... Waarop een scherpzinnige delegee antwoordde: ‘U bedoelt zeker, veertig procent van de partij'. En er werd eens hartig gelachen." 

Meigroeten 2008 aan VonkMeigroeten 2008 aan VonkMeigroeten 2008 aan VonkMeigroeten 2008 aan Vonk


 

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken