De steun voor de vijf afgedankte BBTK-secretarissen is geweldig, en dit niet alleen onder de delegees en de militanten. Deze steun is bijna vanzelfsprekend. Maar in sommige bedrijven tekenen zelfs alle personeelsleden de petitie voor de heropname (zie de petitiezie de petitie). Dat geeft ons een idee van de diepte van de misnoegdheid onder de bedienden uit de BHV-industrie. Bernadette Mussche, de afgedankte secretaris, heeft het over “een tsunami van steunmails”. “Het is bijna niet te beheren”, voegt ze er aan toe. Verschillende van deze ontroerende en verontwaardigde brieven werden voorgelezen tijdens de vrijdagmiddagactie op de drempel van het BBTK-hoofdkwartier. Tweehonderd militanten, voornamelijk van BBTK, maar ook van de Brusselse ‘metaal’ en andere sectoren vroegen toen de ‘reïntegratie’ van de ‘Vijf’. In het Nederlands en in het Frans! (zie videovideo en foto’sfoto’s)

BBTK federaal luistert niet naar achterban

Nochtans blijft de BBTK-top halsstarrig haar beslissing tot ontslag verdedigen tegen de wil in van haar eigen achterban. De tienkoppige delegatie die vrijdag met BBTK federaal wou praten kreeg nul op het rekest. Het regionale BBTK-congres ter voorbereiding van het federale congres begin oktober werd opgeheven. Dat is gewoon onstatutair. Dit komt neer op het opheffen van de syndicale democratie. Het is ook een bewijs van het totale gebrek aan steunpunten in Brussel-Halle-Vilvoorde voor de acties van BBTK Federaal. De schade die dit aanbrengt aan het syndicale imago is niet te overzien. Op de vloer vormen de delegees en de militanten nog steeds een dam tegen het ‘antisyndicale sentiment’. Maar er moet snel een positieve oplossing komen. Martin Willems, één van de ‘Vijf’, kreeg bijval tijdens de actie met zijn mening dat “de vakbond van ons is” en niet van de “syndicale top”. De secretarissen werden door de delegees verkozen. Enkel zij kunnen hun mandaat intrekken. Dat is de basis van elke democratie, vooral in de vakbond. De BBTK-top reageert echter helemaal anders. Je krijgt de indruk dat ze de BBTK als hun persoonlijke eigendom beschouwen. Dit beeld wordt versterkt als je weet dat vanuit BBTK federaal de dag voor de solidariteitsactie de bedrijfsdirecties werden gevraagd om de toegekende syndicale verloven voor vrijdagmiddag in te trekken. En als er gewoon verlof werd gevraagd “antwoordde de directie met een grote glimlach dat dit niet meer mogelijk was”, getuigde een delegee. Die sabotage is echter een slag in het water gebleken.

Schade aan de vakbond

Het loont te moeite om hier even bij stil te staan. Wat is hier de betekenis van? Eigenlijk leunt de BBTK-top vandaag op de patroons uit de BHV-industrie om de acties van de overgrote meerderheid van de delegees te saboteren. Acties gericht op het verdedigen van de interne democratie! Zover is het gegaan met de BBTK-top. In sommige bedrijven zoals bij Audi Brussel tekenden de nieuw aangeduide secretarissen van BBTK zelfs een CAO zonder de instemming van de bedrijfsdelegees! Deze secretarissen zijn reeds verantwoordelijk voor de sector Financiën en Handel. Te weinig werk zullen ze zeker niet hebben of ze moesten hun werk slecht doen. Maar dat die secretarissen van de ene dag op de andere de dossiers van 400 bedrijven gaan beheren is totaal onmogelijk.  Hendrik Vermeersch, een van de afgedankte secretarissen, berekende dat om het aanzwellende aantal dossiers goed op te vangen er acht secretarissen nodig zijn in de BBTK Industrie BHV. De ‘nieuwe secretarissen’ worden vooral door BBTK Federaal er op uit gestuurd om het ‘terrein te bezetten’ om zo snel mogelijk een toestand van ‘voldongen feiten’ vast te leggen. Naar de directies toe maar vooral naar de BBTK-delegees toe.

Bij Sitel, het grootste callcenter van België, bestaat zelfs het risico dat een verworvenheid van 15 jaar vakbondsstrijd ongedaan gemaakt wordt. Niet door de directie maar door de BBTK-top. Dankzij jaren vakbondsstrijd is er verkregen dat de onderhandelingen over andere Sitel-zetels in België centraal werden gevoerd. Zo kan de vakbond maximaal gebruik maken van haar krachtsverhoudingen in andere grote zetels, namelijk die in Diegem (in de Brusselse rand). Nu is de vestiging van Geel bedreigd met sluiting. Tot nu toe werd er van uit gegaan dat onderhandelingen over de collectieve ontslagregeling centraal gingen worden gevoerd. Tot vorige week. De BBTK-secretaris van de Kempen informeerde op aanmanen van de federale BBTK-top dat hij en een inactieve plaatsvervangende delegee de socialistische vakbond ging vertegenwoordigen bij de onderhandelingen. Hiermee wordt de BBTK-delegatie op een zijspoor geplaatst. De BBTK-delegees van Sitel zijn natuurlijk razend.

Syndicale democratie is de inzet

Waar liggen de grenzen van  de controle-ijver van de BBTK-top? De laatste weken vallen vakbondsmilitanten van de ene verwondering in de andere verontwaardiging. Velen wisten of voelden aan dat er iets misliep met de vakbondstop. De vaststelling is nu duidelijk: er heeft zich een echte bureaucratie genesteld in de vakbond. Een bureaucratie duldt geen tegenspraak en verdraagt op zijn best slechts een democratische façade. Om haar positie te beschermen is ze bereid de vakbond schade toe te dienen. Daarom is de strijd voor de heropname van de ‘Vijf’ ook en vooral een strijd voor de vakbondsdemocratie. De heropname van de ‘Vijf’ moet het verzamelpunt zijn voor de democratisering van de BBTK van top tot teen, te beginnen natuurlijk met de top... De campagne hier rond verdient een breed draagvlak in de andere sectoren van de BBTK en de andere gewesten. Zo kunnen we beginnen de krachtsverhoudingen te wijzigen. Onze eerste doelstellingen zijn:

  • Heropname van de vijf afgedankte secretarissen! Teken massaal de petitie
  • De onmiddellijke opheffing van de onstatutaire federale voogdij op het BBTK gewest Brussel Halle Vilvoorde
  • De bijeenroeping van het regionale congres van BBTK BHV op basis van democratisch verkozen afgevaardigden, voorafgaande discussie en voorbereid door het regionale bestuur.

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken