Elke sociale eis, van meer middelen voor ziekenhuizen, bejaardentehuizen en scholen, degelijk rollend materieel voor de spoorwegen, arbeidsduurvermindering tot meer centen voor ontwikkelingssamenwerking botst steevast op dezelfde bewering van de regering en van de rechterzijde: "er is geen geld".

Nochtans bulkt dit land van het geld, het stikt er gewoon in. En dat geld blijft zich maar opstapelen. Zo is de winst van de gemiddelde Belgische onderneming vorig jaar met gemiddeld 18,6 procent gestegen! En deze fenomenale stijging komt er nadat ook de vorige jaren het Belgische bedrijfsleven bijzonder goed boerde. De KBC-bank (de fusiebank Kredietbank/CERA) die dit cijfer naar voor schuift aan de hand van de rekeningen die haar klanten indienen, zegt er zelf bij dat dit resultaat grotendeels te danken is aan de strenge loonnorm die de stijging van de arbeidskosten onder controle hield. Zijn er nog naïevelingen die geloven dat de loonnorm de concurrentiepositie ten goede komt? Neen, de looninleveringen worden gewoon op zak gestoken in de vorm van extra winst…

Ja maar als er hier mooie winsten te rapen zijn dan blijft het industriekapitaal toch in België zal u zeggen? Niet noodzakelijk, vraag het maar aan de mensen van Levi’s die vorig jaar 430 miljoen frank winst toevoegden aan de toch al schitterende balansen van één van de rijkste multinationals ter wereld. Elders valt er altijd wel weer méér te rapen, in een nooit eindigende spiraal van inleveringen.

KBC-bank relativeert die 18.6 procent wel, in die zin dat het echte resultaat wellicht nog… hoger ligt. Er wordt volgens KBC "wel eens wat winst weggestopt". We willen daarbij best geloven dat de bank hier met kennis van zaken spreekt: onderzoeksrechter Leys, die het onderzoek voert naar de fraude bij de Luxemburgse KBC-dochter KB-Lux maakt gewag van 42 miljard frank geparkeerd op belastingvrije rekeningen. Alleen klaagt de arme man over te weinig plaats en personeel. De dossiers stapelen zich zelfs al op tot in de gangen, zodat het zich laat aanzien dat er binnenkort weer wat dossiers zullen "verdwijnen" (overijverig poetsvrouwen wellicht) en de andere zullen "verjaren".

Ondertussen verloopt het met de belastingsinning nog altijd niet vlot. Een moderne manier van belastingen heffen vereist namelijk flink wat informatica. En werkloze informatici lopen momenteel niet dik rond gezien iederéén ze zoat nodig heeft voor het bestrijden van de Millenniumbug, het invoeren van de Euro enz… Er zijn dan ook maar weinig informatici die geneigd zijn te gaan werken voor het Ministerie Van Financiën waar de lonen veel lager zijn. Gevolg is dat veel financiële ambtenaren uit de provincies moeten worden weggehaald om de onderbemande diensten in Brussel recht te houden met negatieve gevolgen voor de belastingcontrole in de bedrijven, én dat veel ambtenaren zelf informatica-opleidingen volgden en dito werk doen zonder ervoor betaald te worden. Efficiënt werkende belastingsdiensten zijn in het voordeel van de werkende mens; ons inkomen kennen ze immers toch en voor de begrotingstekorten moeten wij altijd als eersten opdraaien. Daarom verdienen de syndicale acties van de belastingsambtenaren onze volle steun en solidariteit.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken