Zondagavond, even na de bekendmaking dat Fortis nog maar eens van eigenaar verandert, zette het NMBS-personeel de nationale actiedag voor meer koopkracht in. Daarna volgde maandagochtend het havenpersoneel. Een groot deel van de industrie in de Antwerpse haven lag hierdoor gedeeltelijk plat. De Scheldelaan werd een tijdlang geblokkeerd met filterblokkades, zodat de veiligheid van de chemische bedrijven gegarandeerd werd. De actiebereidheid was groot en men weet goed waarom er gestaakt wordt, Herman Baele van het ABVV:

"De verhouding tussen inkomsten uit arbeid en inkomsten uit kapitaal zit volledig scheef. Daarop reageren de mensen. Natuurlijk zijn mensen bezorgd over hun job, maar met deze acties willen ze een signaal geven dat de werkgevers niet alleen aan hun winst moeten denken, maar moeten werken aan een eerlijke verdeling van de inkomens."

img_0310.jpgDaarna werd er actie gevoerd voor de gebouwen van Electrabel. Zo'n 500 actievoerders verzamelden in het Koning Albertpark in Antwerpen. De toespraak van Bruno Verlaeckt van het ABVV kon op veel bijval rekenen:

"Bart Somers riep vorige week de vakbonden op hun verantwoordelijkheid te nemen. Vandaag hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen. Sinds vorige zomer, al meer dan een jaar nu, schreeuwen wij van de daken dat het leven voor de gewone werknemers onbetaalbaar is geworden. Al meer dan een jaar vragen wij aan de regering om haar verantwoordelijkheid op te nemen en te antwoorden op onze gerechtvaardigde en realistische eisen."

Het ABVV is duidelijk: "Wij willen de verhoging van de pensioenen, werkloosheidsuitkeringen en ziektegeld, zoals dat reeds in 2005 werd afgesproken: voor iedereen en zonder tegenprestaties voor de werkgevers."

Op naar het Electrabel-gebouw dan, omgedoopt tot Electracash. De enorme winst die Suez maakt door de afschrijving van de kerncentrales die door de belastingbetaler betaald zijn (ca. 500 miljoen € per jaar), zou beter gebruikt worden om de BTW op elektriciteit en gas van 21 naar 6 procimg_0303.jpgent te verlagen. Terwijl Electrabel superwinsten opstrijkt, stijgen onze energiefacturen. Om dat te onderstrepen werd de baan volledig geblokkeerd - na een tijdje werd een vakbondsdelegatie toegelaten, die spijtig genoeg met lege handen terugkwam. Gelukkig hadden de vakbonden voor soep gezorgd, waarmee deze strijdbare actie afgesloten werd.

Het mag het patronaat nu duidelijk zijn dat het menens is. Ondanks het rechtse offensief tegen deze acties kwamen in heel het land mensen op straat, allemaal met hetzelfde verhaal, hetzelfde probleem. De vakbonden benadrukken dat dit slechts een begin en een waarschuwing is. Meerdere acties zullen volgen als er niet dringend actie wordt ondernomen door de regering.

fil_op_staking_6-10-08.jpg

img_0309.jpg

img_0319.jpg

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken