Bush, de president van de Verenigde Staten, bereidt koppig een nieuwe bloedige oorlog voor tegen Irak. Alle militaire voorbereidingen worden getroffen om tienduizenden onschuldige mannen, vrouwen en kinderen te doden en Irak tot gruis te bombarderen. Indien de VS de Verenigde Naties niet kunnen overtuigen van hun oorlogsplannen, dan zal Bush de oorlog desnoods alleen voeren met de hulp van zijn trouwe poedel Blair in Londen.

Waarom willen Bush en Blair oorlog voeren tegen Irak?

1) De officiële reden is dat Irak zou beschikken over massavernietigingswapens (kernbommen, chemische en biologische wapens en de nodige raketten om ze af te vuren). Dat is slechts een alibi. Het enige massavernietigingswapen actief in Irak is het moordende embargo tegen het land, dat elke dag het leven kost aan 5.000 kinderen en in totaal 1 miljoen kinderen heeft gedood (volgens de officiële cijfers van de Verenigde Naties). De echte reden is dat dit een oorlog wordt om olie, het zwarte goud van het Midden-Oosten. Irak beschikt over de tweede grootste oliereserves ter wereld en daar willen de Verenigde Staten nu beslag op leggen. Bush wordt gesteund door de machtige en rijke olie-industrie in de Verenigde Staten. Verschillende invloedrijke leden van de Amerikaanse regering zaten vroeger in de beheerraden van Amerikaanse oliemaatschappijen.

2) Ook willen de Verenigde Staten als het grootste en sterkste imperialistische land ter wereld tonen aan de massa’s van de zogenaamde Derde Wereld dat zij heer en meester zijn en blijven van de planeet. Elk land dat niet naar de pijpen danst van Bush zal genadeloos gestraft worden.

3) Door luid genoeg op de oorlogstrom te slaan, hopen Bush en zijn regering dat de Amerikaanse bevolking afgeleid kan worden van de groeiende sociale en economische problemen. Sinds Bush aan de macht is, is het aantal werklozen met 2 miljoen omhoog gegaan en is de armoede aanzienlijk gestegen. De 'oorlog tegen het terrorisme' is inderdaad een uitstekend middel om de recente reeks schandalen (Enron, Worldcom enzovoort) toe te dekken. Zeker nu blijkt dat vele politici, waaronder vice-president Cheney en George W. Bush himself, zelf betrokken zijn in talloze onfrisse praktijken, kan een oorlogsmedicijn wonderen verrichten.

Is dit dan geen oorlog voor ‘democratie en vrede’ in het Midden-Oosten? Is Saddam dan geen dictator die omvergeworpen moet worden?

De Verenigde Staten hebben in de jaren ‘80 net zoals andere westerse imperialistische landen Saddam gesteund en hem eveneens bevoorraad met ‘massavernietigingswapens’ en geld in de oorlog tegen Iran. Toen was Saddam een ‘vriend’ die vertroeteld werd door het Westen. Dat 1 miljoen mensen zijn omgekomen in deze oorlog is blijkbaar niet van belang. De imperialisten hebben elke bloedige dictatuur gesteund, gaande van de Shah in Iran, Suharto in Indonesië, Zia of Musharraf in Pakistan tot Pinochet in Chili. Waar halen ze het lef vandaan om vandaag over ‘democratie’ te spreken?

De Verenigde Staten en Groot-Brittannië hebben altijd gebruik gemaakt van biologische en chemische wapens, ja zelfs atoombommen wanneer het in hun kraam paste. Vandaag beschikken zij over de grootste en gevaarlijkste hoeveelheden van deze wapens. Hebben de Verenigde Staten niet de twee Japanse steden Hiroshima en Nagasaki in 1945 net voor de wapenstilstand aangevallen met atoombommen en zo honderdduizenden burgers vermoord en vergiftigd? Hebben de Amerikaanse soldaten in de jaren ’60 en ’70 geen napalm en het chemische wapen ‘agent orange’ gebruikt in Vietnam? Heeft de Britse regering de Koerden niet bedolven onder mosterdgas in 1920? Om maar niet te spreken over het geweld van de ‘democratische bondgenoten’ zoals Turkije tegen de Koerden en Israël tegen de Palestijnen.

Natuurlijk is het regime van Saddam een brutale dictatuur, zelfs toen het nog gesteund werd door het Westen. Maar de omverwerping van Saddam is de taak van het Irakese volk zelf. Dat is niet de job van het Amerikaanse imperialisme, dat enkel maar een marionettenregering in het zadel wil brengen, net zoals in Afghanistan.

De oorlog die Bush en Blair voorbereiden zou ook dienen om de resoluties van de Verenigde Naties toe te passen. Weer zo’n politiek van twee maten en twee gewichten. Sinds meer dan 30 jaar heeft Israël tientallen resoluties van de VN naast zich neergelegd die de opheffing van de onwettige bezetting van de Palestijnse gebieden eist. Waarom vallende de Verenigde Staten Israël niet aan? Eenvoudig. Israël is de meest betrouwbare en dus waardevolle bondgenoot van de Verenigde Staten in het Midden Oosten.

Tegen oorlog en kapitalisme

Miljoenen mensen begrijpen dat deze oorlog geen kruistocht is voor democratie, maar wel een plundertocht voor olie. In Groot-Brittannië kwamen al honderdduizenden mensen op straat tegen deze oorlog. Ook in België moet het verzet van de grond komen. In het kielzog van de grote betogingen tegen globalisering en kapitalisme in Seattle, Genua en Barcelona willen wij ook bouwen aan een beweging tegen oorlog en kapitalisme. Ja, ook tegen kapitalisme, omdat dit systeem waarin een handjevol multinationals en rijken de wereld overheersen, de oorzaak is van de oorlogen vandaag.

Wat in België?

De Belgische regering zegt dat ze niet voor een oorlog is tegen Irak zonder de toestemming van de Verenigde Naties. Vooral de socialistische en groene ministers dringen hierop aan. Dit is echter niet genoeg. De Verenigde Naties dienen slechts als vijgenblad voor de belangen van de grootste imperialistische landen. Zelfs met de steun van de VN blijft deze oorlog onrechtvaardig. Daarom moet er een massabeweging tegen deze oorlog komen van jongeren, maar ook van arbeiders en bedienden. De Belgische havens, en Antwerpen in het bijzonder, spelen een belangrijke rol in de ontplooiing van militair materiaal en troepen van de Verenigde Staten en van de NAVO. Dat pikken wij niet.

Blijf niet aan de kant staan, treed in actie, je toekomst hangt er van af.

Vorm daarom anti-oorlogscomités in je school, bedrijf en wijk rond de volgende eisen:

* Tegen de oorlog om olie en tegen het kapitalisme!

* Belgische havens wapenvrij!

* Voor een syndicale boycot van het militaire transport in de havens!

* België uit de NAVO, de NAVO uit België!

* Stop het moordende embargo tegen Irak!

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken