Op dinsdag 11 maart ’03 om 19 uur beraadt de Antwerpse gemeenteraad zich over de rondzendbrief van minister van Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne. In deze rondzendbrief staat onder andere te lezen:

“Het transport van Amerikaans oorlogsmateriaal mag tussen de Duitse grens en de Antwerpse haven niet vertraagd of gehinderd worden. Daarom is het noodzakelijk te voorkomen of een einde te stellen aan activiteiten van groepen of enkelingen die betrokken transporten aanzienlijk kunnen beschadigen of vertragen.”

De bekommernissen van minister Duquesne en van de Antwerpse provinciegouverneur Paulus, die in navolging hiervan een betogingsverbod uitvaardigde, zijn niet die van de Belgische en Antwerpse bevolking. Meer dan 80 procent van de bevolking is immers tegen de oorlog gekant.

We kunnen ons daarom niet van de indruk ontdoen dat deze rondzendbrief werd geschreven op bevel van de Amerikaanse autoriteiten. Onze nationale en provinciale overheden verworden daardoor tot een koloniale administratie.

Wij roepen de Antwerpse gemeenteraad op om dit pad niet te volgen en om integendeel protest aan te tekenen tegen deze transporten. Indien de gemeenteraad niet de indruk wil wekken dat de democratie niets anders is dan een wrange grap, dan kan zij niet anders dan de stem van het volk te vertegenwoordigen en zich tegen de transporten te verzetten.

Het gaat er dus niet om dat op 51 meter van de spoorwegen of de haven nog wél mag worden betoogd, zoals gouverneur Paulus – die zichzelf pacifist noemt – verklaart. Het gaat erom dat de transporten onmiddellijk dienen te stoppen.

Jan Wouters, Godelieve Craenen en Dries van Eckhoutte, respectievelijk hoogleraren en wetenschappelijk medewerker aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de KU Leuven, toonden reeds aan dat de transporten ongrondwettelijk zijn en indruisen tegen het internationaal recht. (De Standaard, 5 februari 2003)

Daar komt nog bij dat België het risico dreigt te lopen binnenkort logistieke steun te verlenen aan een oorlog tegen Irak zonder VN-mandaat. Is dit wat de democratische partijen van dit land bedoelen met “de geloofwaardigheid van de VN niet in het gedrang brengen”?

Niet de protesten, maar de transporten zélf zijn illegaal. Wij roepen de gemeenteraadsleden op om moedig te zijn en de rondzendbrief van Duquesne naast zich neer te leggen. De gemeenteraad moet integendeel een motie stemmen tegen de Amerikaanse wapentransporten.

Het Antwerps Anti-OorlogsComité roept op tot een vreedzame protestactie aan de Antwerpse gemeenteraad. Wij verzamelen dinsdag 11 maart om 18u15 aan het standbeeld van de Buildrager, naast het Stadhuis.

Tegelijk herhalen wij hier nog eens onze oproep, gesteund door ACOD-Onderwijs, ACOD-LRB, Forum voor Vredesactie en anderen om op de dag na het uitbreken van de oorlog het werk en de lessen te staken in scholen en universiteiten, en in die overheidsdiensten en bedrijven waar de actie door de vakbonden wordt gesteund, en te verzamelen om 12u30 op de Groenplaats, en opnieuw om 19 uur op de Groenplaats voor alle anderen.

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken