Deze 20 pagina tellende brochure legt uit hoe het mogelijk is de fabriek open te houden in Genk. Dit is immers het beste sociaal plan. Met artikels van Patrick Humblet, Erik Demeester en... Rosa Luxemburg.

Te bestellen bij onze militanten of stort 2,50 euro (incluis verzendingskosten) op rekeningnummer 001-1370273-30 op naam van Vonk met vermelding ‘brochure Ford + adres’.

(Europese overschrijving: IBAN = BE15 0011 3702 7330 en BIC = GEBABEBB)

Cover Brochure Ford Genk 2012

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken