De inrichting van een nieuwe gemeenteraad is zelden een boeiende zaak. Het verloop van het ritueel is net als de toespraken zeer voorspelbaar. In Tubeke was er deze keer een stoorzender van formaat in de consensus eigen aan deze ceremonie. Tegen het einde van de officiële zitting bleek die eveneens de enige oppositie te zijn (de Ecolo raadsleden spraken in naam van de democratie - jawel - hun steun uit aan de nieuwe coalitie). Dit is niet onopgemerkt voorbij gegaan aan de geschreven pers en de regionale televisie, die de stoorzender uitgebreid hebben geïnterviewd.

De SPT (Socialisme et Participation Tubizienne), beter gekend als de linkse socialisten, heeft zich duidelijk gedistantieerd van het heilige verbond van de PSC, de liberalen en de rechtse socialisten. De SPT heeft aangekondigd de woordvoerder te worden van de bevolking die rechts niet meer aan het bewind wenste. De SPT wil ook de arbeidersbevolking organiseren en mobiliseren tegen de aangekondigde soberheidpolitiek. Zo heeft de SPT haar steun betuigd aan de actie van de brandweer (waarvan niet weinig op de SPT hebben gestemd) tegen de sluiting van Dringende Medische Hulpverlening en is ze uitgenodigd om deel te nemen aan de betoging van de vakbonden op 7 januari. Fabian Defraine heeft ook een motie voorgelegd in de gemeenteraad tegen de sluiting van deze vitale dienst voor de bevolking.

Ter herinnering: de SPT is de naam waaronder de plaatselijke afdeling van de Parti Socialiste aan de verkiezing heeft moeten deelnemen. Op aanvraag van de PS-Federatie van Waals Brabant besliste de rechtbank van eerste aanleg dat enkel de PS een patent had op het woord ”socialist” en al zijn mogelijke afleidingen. Dit als gevolg van het verwerpen door de actieve socialistische basis van het pre-electorale akkoord waarmee de PS de voortzetting van rechts aan de plaatselijke machtsstructuren mogelijk heeft gemaakt. De SPT behaalde op 8 oktober vier zetels. Een onder hen heeft besloten de officiële PS-fractie te vervoegen. De drie anderen werden samen met alle andere kandidaten op de SPT-lijst als het ware retroactief uitgesloten tijdens het PS-congres van 2 december. Dit ondanks de schriftelijke verklaring van de Algemeen Secretaris van de PS die plechtig bevestigde dat alle kandidaten op deze lijst lid bleven van de partij.

Maar de drie SPT-verkozenen net als de andere kandidaten op dezelfde lijst blijven zich als socialist beschouwen. We weten dat er veel misnoegdheid bestaat bij de socialistische militanten rond deze uitsluitingen, zelfs bij diegenen die de “officiële” PS-leiders volgen. Dit was merkbaar wanneer verschillende uitgesloten SPT-kandidaten een pamflet gingen uitdelen aan de algemene vergadering van de PS tegen de coalitie met rechts. Ongeveer één derde van de deelnemers was hiermee akkoord. Als de SPT-groep goed werk levert in de volgende maanden en jaren heeft ze veel kansen om de invloed van de sociaal-democratische leiders op de socialistische basis grondig te verzwakken. Maar we laten best de stoorzender, Fabian Defraine, zelf aan het woord met uittreksels van zijn toespraak:

“Op 8 oktober laatsleden heeft de bevolking met ons de balans opgemaakt van zes jaar beheer door de Renouveau Communal (bondgenootschap van de PSC, de PRL en een dissidente rechtse Alternative Socialiste n.v.d.v.). Deze verloor haar absolute meerderheid en kreeg tevens een electorale kaakslag vergelijkbaar met deze die de PS in 1994 kreeg. De centrumrechtse coalitie werd dus afgestraft door de kiezer en onze gemeente heeft zich massaal uitgesproken voor een linkse meerderheid.

Dit was echter niet mogelijk als gevolg van de fameuze pre-electoraal akkoorden waarin elkeen zijn eigen vertegenwoordiging verzekert in naam van de zogenaamde nieuwe politieke cultuur ten dienste van het algemeen belang. Aan de koorzangers van deze nieuwe politieke cultuur antwoord ik dat wij niet dezelfde gronden beploegen en dat hun velden al op braaklanden beginnen te lijken waarin de rode rozen ontdaan van hun doornen verdwijnen in een zee van blauwe korenbloemen.

Dit heilige bondgenootschap van politieke krachten heeft zich nu tot doel gesteld de gemeente uit de financiële nood te helpen, het zwembad weer te openen, de lokale handel te dynamiseren enz. Een aantrekkelijk programma inderdaad... Maar we twijfelen eraan ooit de verwezenlijking ervan te mogen toejuichen. Hoe kan men geloven in de samenhang van een bonte meerderheid van liberalen, christen-democraten, socialisten en onafhankelijken?

Onze vrees is dat met maar twee schepenen de PS van Mr Rosenoer niet zal kunnen doorwegen in netelige dossiers met een ideologische inhoud. Met de beste wil ter wereld weten we dat de consensus niet altijd mogelijk zal zijn en dat in bijzondere omstandigheden de wet van de sterkste zal doorwegen. Wij zullen nooit teveel benadrukken, ondanks het respect voor de standpunten van onze politieke tegenstanders van het centrum en van de rechterzijde, dat de kiezer zich heeft uitgesproken voor een progressieve meerderheid in Tubeke (...)

Wat onze groep betreft, de SPT, valt het buiten discussie dat wij hier als socialisten zetelen. Wij denken dat het nuttig is hier te herhalen dat het woord “socialist” het privé-bezit is van niemand, noch van een partij, noch van een rechtbank en nog minder van plaatselijke politici. Het is in de daden dat het lidmaatschap aan een beweging bewezen wordt.

Als gevolg hiervan, zal onze houding bepaald worden door de bezorgdheid om een linkse politiek toe te passen in onze gemeente. Onze oppositie wordt zeker geen steriele oppositie. Wij zullen een opbouwende, krachtdadige en aandachtige oppositie voeren. Onze groep en onze militanten zullen hun inspanningen niet sparen om de bevolking te informeren en te mobiliseren.

Wij zullen onverminderd weerklank geven aan de verlangens, de ideeën en de misnoegdheid van de bevolking”.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken