8 oktober 2006 is een dag om te herinneren. Na decennia van achteruitgang verdubbelt de SP.a bijna haar score in Antwerpen en wordt opnieuw groter dan het VB. Dat is een morele opdoffer voor extreem-rechts. Als je vandaag door de stad fietst, merk je dat er een andere sfeer hangt; een sfeer van overwinning, net zoals op 0110.

Wij feliciteren de socialistische kiezers en partij met dit succes. Dat een overdonderende meerderheid van de werkende klasse, de jeugd en de progressieven de SP.a beschouwen als hét middel tegen extreem-rechts is krachtig bewezen. Overigens niet alleen in Antwerpen maar in bijna alle grote steden. Patrick Janssens is daarbij het gezicht geworden van de strijd tegen extreem-rechts, met zijn monsterscore van 71.289 voorkeurstemmen tegenover 62.642 voor Filip Dewinter. Het VB blijft ter plaatse trappelen, de grote doorbraak is er niet gekomen ondanks het kartel met liberaal boegbeeld Hugo Coveliers.

SP.a Rood heeft mee campagne gevoerd voor deze overwinning, aan de bedrijven, in de volkswijken, in het hoger onderwijs enzovoort. Frank Hosteaux is daardoor in de gemeenteraad verkozen en ook andere kandidaten van SP.a Rood zetten een mooi resultaat neer. Vanuit nummer 44 – je kan geen slechtere vertrekplaats hebben – klom Frank Hosteaux tot in de gemeenteraad met 1263 voorkeurstemmen. Die demarche gebeurde de laatste weken zuiver op kracht van de SP.a-Roodcampagne en op basis van het respect dat hij jaren heeft opgebouwd in de volkswijken door zijn niet aflatende strijd tegen onrecht. De stem voor Frank is dan ook niet gewoon een stem tegen extreem-rechts, het is een links-socialistische stem.

We laten hem even zelf aan het woord:

“Ik vind die uitslagen en het feit dat ik verkozen ben formidabel. Ik denk dat de inbreng van verschillende gemeenschappen daar een bijzonder grote rol in heeft gespeeld. Ik spreek dan over de Afrikaanse gemeenschap, maar ook de Armeense en de Pakistaanse gemeenschap hebben hun duit in het zakje gedaan. De campagne was bijzonder goed. Eerst en vooral is wat SP.a Rood verwezenlijkt heeft formidabel. En de tweede groep die sterk gepresteerd heeft, dat waren de Afrikanen. En dan natuurlijk nog enkele persoonlijke vrienden.”

“Ik ga nu mijn mandaat opnemen in de gemeenteraad, niet in de districtsraad, je kan ze niet beide opnemen. In de eerste plaats ga ik me bezig houden met huisvesting want de strijd tegen de huisjesmelkers is nog niet gestreden. Ten tweede met de veiligheid want ik ben niet akkoord met het veiligheidsbeleid dat schepen Grootjans in het verleden gevoerd heeft. Die twee zaken ga ik nauwlettend in het oog houden.”

“We mogen de 33 procent van het Vlaams Belang niet negeren. Maar hun stagnatie kan wel eens een keerpunt zijn. We moeten op dezelfde manier voortwerken en zelfs nog een krachtiger signaal geven. Het wordt tijd dat de progressieven in de SP.a eens terug wat meer aan bod gaan komen. En dan ben ik ervan overtuigd dat we nog meer stemmen gaan winnen.”

Met dat laatste heeft Frank volgens ons overschot van gelijk. Door een krachtig links beleid kunnen we het VB nu echt gaan terugdringen. Want stagnatie van het VB betekent niet teruggang van het VB. Met 33,5 procent scharen zij nog steeds een derde van de kiezers achter zich. Het komt er nu op aan die basis weg te graven, die kiezers terug te winnen met een gedurfd socialistisch beleid. SP.a heeft nu een sterke positie van 22 zetels tegen 20 voor het VB. De liberalen zijn zelfs niet meer nodig in het stadsbestuur. Met deze klinkende overwinning moeten logischerwijs de rode accenten veel meer naar voor komen in het beleid, dat heeft de kiezer gevraagd. Meer rood als dam tegen extreem-rechts.

Dat wordt overigens ook bevestigd door de vooruitgang van de PVDA, waarvoor we hen feliciteren. Zij verdubbelen hun aantal verkozenen in de districtraad van Hoboken van één naar twee, en in Deurne krijgen ze ook een vertegenwoordiger in het district (naast hun opvallende zege in Zelzate waar ze met 21,7 procent zes gemeenteraadsleden binnenhalen). De PVDA is een kleine partij die niet kan bogen op een groot apparaat en ze heeft door het stalinisme een verbrande naam. Deze vooruitgang is louter de verdienste van hun sterk basiswerk in de wijken rond thema’s als gezondheidszorg en energiekosten. De PVDA blijft natuurlijk vele maten te klein om zich te kunnen meten met rechts – dat kunnen alleen de socialisten. Als de SP.a echter wat meer van het basiswerk zoals de PVDA zou verrichten, dan haalt zij binnen de kortste tijd absolute meerderheden.

Na de euforie

Een overwinningsroes is nodig om de socialistische militanten en kiezers te sterken. De roes mag ons echter niet verblinden voor de toekomst. Na de euforie moeten we terug nuchter zijn. Ja, het VB gaat achteruit in Antwerpen Stad en Borgerhout. Volgens Dewinter heeft dit te maken met het ‘vreemdelingenstemrecht’. Inderdaad, door de democratie uit te breiden krijgen we een rechtvaardigere uitslag. Bovendien kreeg Borgerhout speciale aandacht van het bestuur met mooie pleintjes en verbetering van de wijken. Daardoor werd de sfeer niet alleen beter, er kwamen ook jonge gezinnen wonen die niet een geschiedenis van wijkverloedering en sociale frustratie meetorsen.

Pas echter op voor de redenering dat het VB aan zijn sociologisch plafond zit. De mogelijkheid van verdere groei wordt bewezen in Merksem (41,5 %), Hoboken (41 %) en Deurne (43,5 %). Absolute meerderheden blijven binnen het bereik van extreem-rechts. Ze houden een brede basis binnen de bevolking en kunnen die nog uitbreiden, bijvoorbeeld naar aanleiding van een economische recessie en massale ontslagen. Vergeet niet dat de absolute meerderheid van Hitler voorafgegaan werd door een klinkende overwinning van de Duitse socialisten (20,4 %) en communisten (16,9 %) die bij de parlementsverkiezingen van november 1932 samen 37,3 procent haalden tegen 33,1 procent voor de nazi’s, die toen twee miljoen stemmen verloren. De linkse zege werd echter verkwanseld door het gebrek aan daadkracht van de socialistische en communistische leiding.

De socialisten hebben in Antwerpen een mandaat gekregen van de kiezers: versla extreem-rechts. Er is een nieuwe dynamiek waar er voordien jaren van verslagenheid heersten. Die dynamiek blijft nochtans niet eeuwig hangen als we hem niet gebruiken. Socialisten, gebruik nu uw meerderheid voor een injectie ‘positivisme’ in de wijken! Mensen zijn negatief door de vele negatieve ervaringen in hun sociaal en beroepsleven. Op lokaal vlak kan je daaraan tegemoet komen door goed uitgebouwde gemeentediensten met voldoende en vast personeel. Gemotiveerde mensen (en dat betekent o.a. goede werkomstandigheden en eerlijke verloning) kunnen de bevolking beter helpen. Schaf de armoede af door openbare tewerkstelling, goedkope openbare huisvesting en gratis gezondheidszorg en onderwijs. Je zal zien dat veel negatieve gevoelens in Deurne Noord, Merksem en Hoboken zullen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Voor deze investeringen zal de begroting echter moeten groeien. Socialisten moeten dit durven eisen van de banken die nog steeds aan Antwerpen een grote rentelast opleggen. Zonder extra centen voor een sociale samenleving zullen we nooit die 33,5 procent van de kiezers kunnen overtuigen en blijft het zwaard van Damocles hangen.

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 319 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken