Een rustige maar geëngageerde fietstocht naar de Oostendse luchthaven eindigde eergisteren in een eerste heuse poging om de militaire transporten te belemmeren. Een zeventigtal actievoerders aan de luchthaven blokkeerde eerst het toegangshek naar de landingsbaan waarlangs de ‘refuelling’ van de vliegtuigen gebeurt. Met fietsen, spandoeken en een sit-in werd deze toegang een paar uur lang versperd. De nu klassiek geworden slogan werd voor de gelegenheid omgevormd tot ‘geen oorlog om olie, geen naft voor deze vliegers!’

Tezelfdertijd ging een groep naar de balie van Aviapartner, de maatschappij die instaat voor een deel van de logistiek (onderhoud, bijtanken van de vliegtuigen en accommodatie voor de piloten) van de Amerikaanse vluchten. Daar was er plots geen kat meer te bespeuren en kon niemand ons te woord staan. Bij verstek aan rechtstreeks contact met het personeel werden affiches geplakt. De korte tekst van deze affiches stak als volgt de draak met deze onderaanneming: “Aviapartner, uw partner in logistieke oorlogssteun”. Beter nog: “Aviapartner, we keep your war going on…” Jongeren van verschillende scholen die de vorige week gestaakt hadden, waren er ook. Een aantal locale politici van SP.a en Agalev hebben eveneens meegefietst tot aan de actie.

Op de volgende ‘Planestopping’-acties moeten we talrijker zijn en rekenen wij ook op syndicale actie van het personeel. De hele anti-oorlogsbeweging zou zich achter deze acties moeten scharen. Met duizenden actievoerders van het hele land en met de vitale steun van de personeelsvakbonden in de luchthaven zou het stoppen van deze transporten snel werkelijkheid kunnen worden. Zeker nu het Nieuwsblad gisteren onthulde dat de “tussenstop van de Amerikaanse vliegtuigen meer blijkt dan alleen een tankbeurt”. In werkelijkheid worden er volgens deze krant ook Amerikaanse legertransporten geladen in Oostende.

Later op de avond verzamelden een kleine honderd actievoerders opnieuw aan het Wapenplein. Verschillende sprekers onderstreepten er het bloedige karakter van de oorlog. André Gonsalis legde uit dat het een oorlog was om olie en andere economische belangen van de Verenigde Staten. Nick De Schacht van Bulldozer gaf een verslag van de actie aan de luchthaven. Arne Ballière verwees naar een motie die is ingediend door Agalev in de gemeenteraad van Oostende tegen de militaire transporten via de luchthaven. Daarna voerde een Agalev-parlementariër het woord over de spanning in de regering en het nieuwe standpunt van de regering omtrent de VS-transporten in het land. Erik Demeester van het Antwerps Anti-OorlogsComité sloot af met een oproep ter ondersteuning van een syndicale boycot als effectief middel tegen de transporten zowel in Oostende als in Antwerpen.

Vanaf nu wordt er elke woensdag om 19 uur aan het Wapenplein verzameld zolang de oorlog duurt. Deze afspraak wordt dan het verzamelpunt aan de Kust voor volgende acties en discussies tegen de oorlog.

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken