"In de zestiende eeuw werd Antwerpen geterroriseerd door Lange Wapper, een kwelgeest die de nachtelijke straten van de binnenstad onveilig maakte. Gelukkig bestond Lange Wapper enkel in de volkse verbeelding. De kwelgeest die nu op Antwerpen wordt losgelaten in de vorm van de Oosterweelverbinding en de daarbij horende Lange Wapper Brug begint echter gevaarlijk reële proporties aan te nemen."

Dat schreven we drie jaar geleden. Toen al is de stRaten-generaal (SG), een koepel van Antwerpse buurtcomités, met een alternatief op de proppen gekomen. Dit alternatief werd nooit ernstig onderzocht. Het werd immers doorgelicht door een studiebureau (TV-SAM) dat verbonden is aan de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), de regisseur van het Oosterweelproject. Dit is in strijd met de wettelijke bepalingen rond de onafhankelijkheid van het alternatievenonderzoek. In dit dossier gaat op allerlei vlakken de belangenvermenging tussen staat, politiek en patronaat heel ver. Het gaat dan ook om een miljardenproject dat menige portefeuille kan aandikken. De gewone mens is uiteraard zoals steeds de pineut.

De onrechtvaardigheid en onredelijkheid van het kapitalisme beperkt zich niet tot de werkvloer of uitbuiting in de Derde Wereld. Het doordringt alle aspecten van de maatschappij, ook de organisatie van het verkeer. De Oosterweelverbinding is een typische kapitalistische oplossing voor een kapitalistisch probleem. Vanaf de jaren '70 hebben bedrijven besloten geen stocks meer aan te houden en al hun onderdelen 'just-in-time' te laten leveren want dit is winstgevender. Dat heeft verschillende asociale gevolgen, onder andere dat onze wegen (betaald met ons belastingsgeld) nu dichtslibben door steeds meer vrachtwagens, vaak slechts voor de helft gevuld. De kost is uiteraard niet voor de privésector maar voor ons: files, milieu, kapotte wegen (dubbele kost: herstelwerken + verkeersongevallen) en dure 'oplossingen' zoals de Oosterweelverbinding. 

Op geen enkel moment stellen de beleidsmakers die economische organisatie zelf in vraag, alsof het een axioma is dat je moet aanvaarden. Nochtans is de economie op een uiterst irrationele manier georganiseerd, namelijk op basis van concurrerende belangen zonder met enig ander aspect dan financiële winst rekening te houden. Door het totale gebrek aan planning moet dat tot problemen leiden. Het is juist in de mobiliteit dat de nood aan een democratische planeconomie steeds duidelijker wordt.

Je kunt meer kritische analyses over de Oosterweelverbinding via de volgende links lezen:

http://www.vonk.org/content/view/1462/30/

http://www.bloggen.be/derodevoorzitter/http://www.bloggen.be/derodevoorzitter/

www.oosterweelverbinding.info

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken