Vrijdag werd bekend dat de Amerikaanse senaat het reddingsplan voor de auto-industrie heeft verworpen. Hierdoor is het faillissement van General Motors wereldwijd niet meer uit te sluiten.

België moet preventief handelen met betrekking tot Opel Antwerpen, de belangrijkste werkgever van heel de regio. De socialistische partij heeft hierin een voortrekkersrol te spelen. Om onze economie en onze tewerkstelling te redden is er meer nodig dan kinderopvang en het isoleren van woningen, wat het programma is van de partij tegen de crisis tot dusver... In dit dossier moet de SP.a duidelijk durven maken welke alternatieven de partij heeft ten aanzien van de economische crisis.  

SP.a Rood vraagt dat de SP.a daarom onmiddellijk met de vakbonden van Opel Antwerpen rond de tafel gaat zitten om te bekijken welke maatregelen genomen kunnen worden om het voortbestaan van het bedrijf en de tewerkstelling en loonvoorwaarden van alle arbeiders op korte en langere termijn te garanderen.

In geen geval mag de crisis in de auto-industrie via herstructureringen, afdankingen of inleveringen afgewenteld op de werknemers van Opel, die in goede tijden altijd gezorgd hebben voor de winsten van het bedrijf. Tewerkstelling en loonvoorwaarden moeten in goede en slechte tijden gegarandeerd blijven. Wie zal er morgen anders nog auto's kopen?

Het ter beschikking stellen van overheidsgeld en industrieel overheidsinitiatief mag daarbij geen taboe zijn. Maar er moet voor worden gezorgd dat dit geld niet terecht komt in de bodemloze put van GM wereldwijd. Tegenover overheidssteun moet publieke zeggenschap staan. De baten moeten terugvloeien naar de gemeenschap. Er moet een openbaar industrieel plan worden uitgewerkt waarmee de tewerkstelling bij Opel door innovatie en diversificatie op langere termijn gegarandeerd blijft door ze los te koppelen van de conjunctuur op de automobielmarkt in het algemeen en het wel en wee van een Amerikaanse multinational in het bijzonder. Aan dit plan moeten ambitieuze doelstellingen gekoppeld worden. Onze beste wetenschappelijke, technische en industriële vaardigheden moeten gebundeld worden om ervoor te zorgen dat tegen 2020 bij Opel Antwerpen enkel nog wagens van de band rollen die geen gebruik meer maken van fossiele brandstoffen. Ons wagenpark moet totaal worden vernieuwd. Er is dus werk voor Opel!

We zijn in staat van oorlog op twee fronten tegelijk: tegen de economische crisis en tegen de opwarming van de planeet. Nu is het ogenblik daar om onze economie radicaal te hervormen.

Erik De Bruyn, woordvoerder SP.a Rood

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken