Meneer Jorissen, er is een tijd voor alles. Via media de mening ventileren dat acties nu niet aan de orde zijn maar zelf afwezig blijven op het nationaal overleg omtrent deze acties? Als u daar wel was geweest, had u de kans gekregen om uw standpunt te verdedigen. Er is een tijd voor alles.

Werkgeverstaal spreken als het gaat over bedrijven die met sluiting bedreigd zijn. Langs de andere kant in de media wel stilzwijgen dat Bekaert sluit en herstructureert in Lanklaar, ondanks de recordomzet van 2.17 miljard euro. Er is een tijd voor alles.

Werkgeverstaal spreken als het gaat over nieuwe jobs en het beschermen van de jobs die er momenteel nog zijn. Langs de andere kant verzwijgen dat 56.7 procent van de ex-VW werknemers nog steeds zonder job zitten omdat werkgevers blijkbaar niet op hen zitten te wachten. Er is een tijd voor alles.

In het stukje tekst, dat u spijtig genoeg nog steeds mag vullen in de nieuwe werker, komt de som van werklozen door sluiting en ontslag op een totaal van 3898 mensen. Net geen 4 duizend mensen uit uw afdeling, uit de metaal. Mensen waar WIJ nu voor op straat komen. U blijkbaar niet. Er is een tijd voor alles.

Ondanks alle inspanningen van werknemers, en de sociale partners, sneuvelen jobs en is het bloedbad soms niet te overzien. Werkgevers krijgen lastenverlagingen maar houden zich niet aan de afspraken. Momenteel gijzelen ze zelfs een deel van de bevolking met hun eis naar nog meer lastenverlaging. Wij roepen op tot aktie, u gijzelt mee. Er is een tijd voor alles.

Afspraken binnen het ABVV worden gemaakt op basis van overleg. Daarna wordt een solidair standpunt ingenomen en verdedigd. Hoog tijd dus dat u de neus mee in de sociale en solidaire richting draait of zelf conclusies trekt als u zich daar niet meer in kan vinden. Meneer Jorissen, er is een tijd voor alles...

De syndicale delegaties TOTAL en EVONIK