Vrijdag 17 januari staken de dokwerkers in alle grote Europese havens voor het behoud van hun statuut. De Europese Commissie bereidt namelijk een maatregel voor die de reders zou toelaten hun eigen bemanningen in te zetten voor het laden en lossen van schepen.

Handen af van onze dokwerkers!

Voor de reders zou dit een fabelachtige kostenbesparing betekenen. Scheepsbemanningen kosten immers veel minder dan dokwerkers. Die laatsten hebben door harde vakbondsstrijd een goed sociaal statuut afgedwongen, waarbij hen ook een gegarandeerde vergoeding wordt uitbetaald bovenop de werkloosheidsvergoeding op dagen dat er geen werk is in de haven. Dokwerkers zijn immers dagloners. In België wordt hun statuut juridisch geregeld door de ‘Wet Major’, die nu dus op de helling komt te staan. De bijpassing op de werkloosheid wordt betaald uit een kas, gespijsd door de havenpatroons.

De nieuwe maatregel betekent in de eerste plaats broodroof voor de dokwerkers, maar brengt ook ons aller veiligheid in gevaar. Kunnen we vertrouwen hebben in de slecht opgeleide en onderbetaalde bemanningen die om de haverklap met hun schepen tegen het wrak van de Tricolor aanbotsen? Zijn zij het die de schepen veilig zullen lossen en laden?

Wij duiden deze uitgebuite zeelieden niets ten kwade. Hun statuut moet verbeterd worden door de rederijen onder overheidscontrole te brengen in plaats van ze in handen te leggen van een van de meest winsthongerige delen van het wereldpatronaat, de private reders. Maar hun sociaal statuut zal niet worden verbeterd door dat van de dokwerkers af te breken, integendeel.

Het grootste uitzendkantoor ter wereld strijkt neer in Antwerpse haven!

De wet Major ligt al jaren onder vuur van het patronaat. Voortdurend moeten de vakbonden ingrijpen tegen pogingen van de natiebazen om werk dat door erkende havenarbeiders uitgevoerd moet worden, uit te besteden aan goedkopere derden zoals uitzendkantoren. Maar wat zien we? Plots strijkt daar het grootste uitzendkantoor ter wereld neer, het Amerikaanse leger! De Yankees laden hun schip aan het Vrasenedok zélf! Geen frank wordt daar verdiend door Antwerpse dokkers!

Gevraagd naar zijn standpunt over de Amerikaanse wapentransporten in de Antwerpse haven antwoordde Bob Baete, secretaris van de BTB (de transportarbeiderscentrale van het ABVV) dat als Antwerpen die schepen niet laadt, zij zullen uitwijken naar ‘concurrent’ Rotterdam. Dat ze dat dan doen, er valt toch geen frank aan te verdienen. We zullen de Rotterdamse dokwerkers dan helpen om ze daar ook weg te jagen.

We betalen allemaal voor de oorlog!

Dokwerkers die niet wakker liggen van de oorlogsvoorbereidingen zouden kunnen denken: baat het niet, dan schaadt het ook niet, zo’n Amerikaans troepentransportschip in het Vrasenedok. Vergeet het maar!

Bekijken we even de cijfers die deze week bekend werden gemaakt bij onze noorderburen.

Op verzoek van staatssecretaris Van Eijck hebben ambtenaren daar de gevolgen van een oorlog voor de Nederlandse economie in beeld gebracht bij een olieprijs die twintig procent hoger ligt en een dollar die vijf procent lager noteert dan de huidige koers. Dat gebeurde aan de hand van verschillende scenario's van het Centraal Planbureau.

In het 'oorlogsscenario' van Financiën werd uitgegaan van een terugval van de wereldhandel met een halve procent.

Het Nederlandse Centraal Planbureau voorziet voor dit jaar een economische groei van krap 1 procent. Daar blijft nog geen 0,3 procent groei van over als het tot een gewapend conflict tussen de Verenigde Staten en Irak komt.

Er is geen enkele reden die laat veronderstellen dat de gevolgen voor België beduidend anders zouden zijn. Met andere woorden: we betalen allemaal voor de oorlog, en de dokwerkers nog wat méér dan anderen door de terugval van de wereldhandel!

De dokwerkers hebben dus een dubbele reden om zich te verzetten tegen de Amerikaanse oorlogstransporten in de Antwerpse haven:

1) Ze ondermijnen het basisprincipe van de wet Major

2) De oorlog leidt tot een terugval van de economie en de wereldhandel, en dus van de tewerkstelling in de havens!

De BTB moet daarom oproepen om het lossen van schepen zoals de Lykes Explorer en de Tanabata, die varen in opdracht van het Amerikaanse leger (zie elders op deze website), te boycotten.

Los geen Amerikaanse schepen!

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken