De Standaard publiceerde deze week uitgelekt e-mailverkeer tussen de SP.a-top begin juli over de verdeling van de ministerposten. Voorwaar interessante lectuur!

De e-mails tonen aan hoe de partij geleid wordt door een kransje machiavellisten dat nooit verkozen is. Uit de mails blijkt hoe dit gezelschap onderling afspreekt hoe ze het best zaken kunnen verzwijgen voor de partijleden en het congres, met welke verhaaltjes ze hun schatplichtigen te vriend kunnen houden, hoe ze de postjes best kunnen verdelen enzovoort. Deze totaal ondemocratische manier van werken, die nog maar eens aantoont in welke mate de socialistische partij in handen is van een klein groepje bureaucratische nepotisten, zal bij velen de ogen openen. De reacties van lezers op de website van De Standaard liegen er alvast niet om. Iemand schrijft terecht: "Zowel SP.a als VLD zijn in hetzelfde bedje ziek. Bij SP.a is het brein een niet-verkozen advocaat die de lijnen uitzet en bij VLD is het Slangen. Daarnaast zijn ze beiden een feodale partij waar zonen en dochters van de scepter zwaaien. Ooit wordt dit hun ondergang."

Twee jaar geleden streden Erik De Bruyn en Caroline Gennez om het voorzitterschap. De vraag dient gesteld: zouden dergelijke fratsen mogelijk geweest zijn met Erik De Bruyn aan het roer? En hoeveel procent zou Erik De Bruyn halen indien we de voorzittersverkiezing vandaag zouden overdoen?

Uit de e-mails blijkt ook dat de volledige waarheid rond het Agusta-dossier nog niet bekend is. Vrezend voor de reactie van Vandenbroucke wanneer hij aan de kant gezet zou worden als minister, staat in één van de mails letterlijk: "Caroline moet zich op duidelijke dreigingen à la 'de waarheid over Agusta' voorbereiden". Ook deze vraag dient dus gesteld: over welke waarheid gaat het hier?

Eigenlijk is nog het meest verrassende aan dit verhaal, het feit dat er gelekt wordt. Dit lek duidt immers op het bestaan van belangrijke tegenstellingen en spanningen binnen de top. Tot hiertoe botsten de roep van de basis om democratie en de opeenvolgende successen van SP.a Rood, steeds op een hegemonisch blok van de bureaucratie. Nu de splitsingen aan de top zichtbaar worden, is het aan de basis om tot de actie over te gaan en de partij terug op te eisen. Want er is dringend nood aan een echte socialistische partij.

SP.a Rood doet in haar communiqué de volgende voorstellen :

1. Weg met die kliek!
SP.a Rood roept leden en afdelingen op om een buitengewoon congres samen te roepen  waarbij een nieuwe en collegiale leiding kan gevormd worden, samengesteld uit betrouwbare en onbevlekte leden en mandatarissen.

2. Een democratische revolutie is nodig!
De voorstellen van SP.a-Rood met betrekking tot partijdemocratie moeten eindelijk gehoord worden: intern pluralisme, democratische lijstvorming, transparantie en controle op de mandatarissen.

3. Volledige openheid over Agusta!
In een socialistische partij is geen plaats voor geheimen, corruptie, intriges en wapentrafikanten. Daarom moet onmiddellijk een commissie van partijleden, met daarin een vertegenwoordiging van SP.a Rood, een onderzoek instellen, deze zaak ophelderen en vervolgens rechtstreeks rapporteren aan het Nationaal Congres.

4. Geen besparingen op sociale uitgaven! Een socialistisch programma!
Geconfronteerd met de crisis van het kapitalisme is er nood aan een strijdbaar socialistisch programma en zou de SP.a de actie van de vakbonden voor 200% moeten steunen.

Caroline Gennez

De uitgelekte mails bij de SP.a

De uitgelekte mails bij de SP.a

 

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken