Een paar dagen geleden zond Giuliano, vakbondsmilitant bij Royal Boch, mij een ontroerend overwinningsbericht: "Het is ons gelukt. Tegen weer en wind zijn we er blijven in geloven. Royal Boch is gered. Er is eindelijk een akkoord tussen alle partijen. Dit is te danken aan onze strijd, vooral deze van de arbeiders en arbeidsters. De solidariteit werkt altijd, in het bijzonder wanneer ze zo groot is. Bedankt aan iedereen. Het is een overwinning die we niet zullen vergeten. We hebben het gehaald dankzij een hecht vakbondsfront. Persoonlijk is het met een grote ontroering dat ik deze toestand ervaar. Een onverwachte overwinning... Nogmaals bedankt aan iedereen."

Korte tijd erna horen we dat een Brusselse ondernemer Patrick De Maeyer tot een akkoord is gekomen met het Waalse gewest voor een gemeenschappelijke overname van de aardewerkfabrikant. De curatoren hebben de overname ook goedgekeurd. Volgende week 3 juni buigt de handelsrechtbank van Bergen zich hier over. 39 van de 44 banen worden gered. "Zeer goed nieuws", mailde ik terug. "Zeer goed nieuws voor de arbeiders. Het bewijs is opnieuw geleverd dat zelfs in tijden van crisis de strijd altijd te verkiezen is boven berusting in zijn lot. Via strijd kunnen we winnen. Ik denk dat elke baas die dreigt met sluiting of afdanking een gelijkaardig antwoord moet krijgen als deze van de arbeiders van Royal Boch. Felicitaties aan de arbeiders en hun vakbonden."

Natuurlijk ging onze voorkeur naar de nationalisatie onder arbeiderscontrole van het bedrijf. Hierover hebben we discussies gehad met de arbeiders, hebben we pamfletten uitgedeeld en zelfs een affiche gemaakt. Toch is de overname van het bedrijf en het behoud van 90 procent van de jobs niet te versmaden. Niets is zo overtuigend voor de brede massa dan de kracht van het positieve voorbeeld. "Ja, het is mogelijk", zeggen de arbeiders van Royal Boch ons. Deze bezetting is een enorme les voor de Belgische arbeidersbeweging. Bij IAC (Schaarbeek), Cytec (Drogenbos) en Valvert in de provincie Luxemburg hebben de arbeiders telkens op een bepaald ogenblik het bedrijf bezet of geblokkeerd om afdankingen tegen te gaan.

Radicale actiemiddelen zijn nodig om te weerstaan aan de gevolgen van de crisis van het kapitalisme. Elk bedrijf dat dreigt met sluiting of afdankingen moet bezet worden. Onze vakbonden doen er goed aan deze actiemethodes te veralgemenen en te coördineren. De overwinning bij Royal Boch moeten ze met een megafoon verkondigen. Hieraan koppelen wij als marxisten de nationalisatie onder arbeiderscontrole van de bedrijven. De kapitalisten hebben hun kans gehad. De gevolgen zijn gekend: de grootste crisis sinds de jaren '30. Nu is het de beurt aan de arbeiders, de bedienden en de gehele arbeidersbeweging om hun stempel te drukken op de economie.