In de Metro staat vandaag te lezen: "PVDA zou in 2009 beter niet deelnemen aan de verkiezingen, maar zijn steun bieden aan linkse kandidaten op de sp.a-lijst." Met dat voorstel wil Erik De Bruyn van SP.a Rood de linkerzijde versterken.

"Dat idee is bespreekbaar", reageerde sp.a-voorzitster Caroline Gennez in de Metro. "Hoe meer zielen hoe liever, maar dan moeten wel alle neuzen in dezelfde richting staan. SP.a heeft momenteel vooral nood aan eenheid. We blijven een sociaal-democratische partij, ik ben echt niet bereid om een marxistische koers te gaan varen." Peter Mertens, de nieuwe voorzitter van de PVDA, vertelde de Metro dat hij evenmin op voorhand nee zegt. "Het belangrijkste is wel dat onze concrete actiepunten dan mee in het programma kunnen. Als de SP.a toegeeft dat de liberalisering van de energiemarkt en de sluiting van kleinere lokale postkantoren 'ongelukkige beslissingen' waren, willen we best praten."

Wij publiceren hieronder het persbericht van Erik De Bruyn.


Het project van de Partij Van De Arbeid om naast de SP.a een nieuwe socialistische partij uit de grond te stampen is niet het project van SP.a Rood. Wij blijven ervoor ijveren om de Belgische linkerzijde te verenigen in de SP.a en de PS, ook al wordt dit ons door de leiding van de SP.a niet steeds in dank afgenomen.

Toch stelt zich de vraag of het PVDA-project een versterking kan betekenen voor de Belgische linkerzijde. Dat kan, onder voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde is dat de PVDA nieuwe stijl geen anti-SP.a partij wordt. Dat was in het verleden wél het geval. Indien de PVDA echter stemmen kan wegkapen van VB en LDD dan gaat links erop vooruit en dat kunnen we alleen maar toejuichen.

Ik wil een stoutmoedig voorstel doen. De PVDA zou een duidelijk signaal kunnen geven dat ze breekt met haar anti-SP.a verleden. Door in 2009 eens één keer niet aan de Vlaamse verkiezingen deel te nemen, op voorwaarde dat er uitgesproken linkse kandidaten op verkiesbare plaatsen op de SP.a lijsten worden gezet. Dat zou de door velen gewenste linkse eenheid in de praktijk kunnen omzetten.

Hoe dan ook moet er eenheid in de actie tussen SP.a en PVDA mogelijk zijn rond heel wat inhoudelijke thema's. Samen de linkse stemmen luider laten klinken in België zal op termijn beide partijen -en dus de werkende bevolking- ten goede komen.

SP.a Rood houdt op zaterdag 8 maart in Mechelen een nationale bijeenkomst om haar standpunten over wonen, energie en de stijgende prijzen verder uit te diepen. Alle socialisten, syndicalisten en politiek dakloze linksen zijn daar welkom en kunnen er het woord voeren. Meer informatie over deze bijeenkomst vind je in bijlagein bijlage.

Erik De Bruyn

2 maart 2008

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken