Nu de basis van SP.a Antwerpen haar steun heeft toegezegd aan de kandidatuur van Erik De Bruyn en Elke Heirman voor SP.a-voorzitter en ondervoorzitter, geven steeds meer socialisten openlijk steun aan het project van SP.a Rood. Daaronder bevindt zich het Mechelse gemeenteraadslid Glenn Nason. Steun vanuit het bolwerk van Gennez!

“Een socialistische partij is van naturen geen partij voor de middenklasse. Toch is dit wat Caroline Gennez samen met de partijtop van sp.a heeft willen maken. Met de verkiezingsnederlaag in het achterhoofd had ik verwacht dat deze historische fout zou worden rechtgezet. De optredens in de media van de laatste maanden laten echter vermoeden dat de partijtop niet van zijn lijn wenst af te gaan en op de ingeslagen weg verder gaat.”, opent raadslid Glenn Nason.

Thema’s als levenskwaliteit, klimaat, ontwikkelingssamenwerking en diversiteit hebben gefaald. De werkende bevolking ligt niet wakker van deze thema’s. Dit wil uiteraard niet zeggen dat ze niet belangrijk zijn, maar sp.a hoeft geen nieuw en hip publiek aan te spreken. Onder socialistische regeringsdeelname en het middenklassesocialisme in de praktijk, is de armoede in ons land de laatste 15 jaar verdubbeld.

Er is maar één echt socialistisch thema: “de strijd tegen onrecht”. Of het nu gaat over de grote belastingskortingen voor multinationals, de exuberante ontslagvergoedingen van topmanagers, de cumul en bijverdiensten van reeds goedbetaalde parlementairen en ministers, de fiscale amnestie voor zwart geld of het misbruik en de omzeiling van zowat alle wetten; telkens is het slachtoffer de gewone man in de straat die braaf zijn belastingen betaalt.

De partij heeft dus een voorzitter nodig die de socialistische beweging terugbrengt bij het begin: de strijd tegen vormen van onrecht zoals die vandaag door de werkende klasse worden ervaren. Een links verhaal à la Jan Marijnissen is niet de discussie over wie of wat links of rechts is. Het is een modern verhaal over de nieuwe strijd tegen de huidige vormen van onrecht in deze multiculturele en kapitalistische samenleving die veel mensen angsten inboezemt en nachtmerries bezorgt. Het is een moderne versie van het origineel. Het is een modern volkssocialisme waarop kandidaat-voorzitter Erik De Bruyn de socialistische partij wil vernieuwen. Net daarom kan Erik rekenen op mijn steun.

Volgens Caroline Gennez kies ik hiermee voor een klein links en communistisch socialisme. Deze scheldpartij illustreert de toon waarop de partijtop met andere stemmen omgaat. 20 jaar geleden waren er massaal veel racisten in de beweging en nu communisten.

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken